Het project Havenkwartier is één van de vijf impulsprojecten en is erop gericht om het unieke karakter van dit gebied verder te versterken. Het is een prominente plek in het havengebied van IJmuiden en de entree vanaf de cruiseferry.

De laatste jaren zijn er op de kop van het Havenkwartier een aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd met ruimte voor horeca en detailhandel. In het aangrenzende Oud-IJmuiden is in tien jaar tijd een veelbelovende gevarieerde en stoere wijk ontstaan. Met het project Havenkwartier pakken we de kans om samen met ondernemers en inwoners een gebiedsvisie met concrete acties op te leveren, zodat we straks met recht kunnen zeggen: 'Wat een prachtige dynamische plek!'.

Uitkomst bewonersbrief en online bijeenkomst

Om een beeld te krijgen van hoe het wonen in Oud-IJmuiden bevalt en hoe wij de inwoners het beste kunnen betrekken en informeren hebben wij een aantal weken geleden bewoners een brief gestuurd en is er een online bijeenkomst geweest. De uitkomst van deze vragenlijst en de bijeenkomst hebben wij in een gecombineerde nieuwsbrief (Havenkwartier & Oud IJmuiden) verwerkt. Hier leest u er meer over.

Opening Viskade

Werkzaamheden

Nieuwsbrief

Meer weten over de laatste ontwikkelingen?

Impressie van de Nieuwsbrief Havenkwartier

Waar ligt het Havenkwartier precies?

Het Havenkwartier ligt, van west naar oost, van de cruiseterminal (inclusief de kop van de haven) en de westpunt van Oud-IJmuiden, via de visafslag aan de Halkade tot aan de horeca en detailhandel tussen de Halkade en de Oranjestraat, bij de rotonde van de Dokweg. Op de volgende kaart is dat goed zichtbaar.

Plattegrond met begrenzing Havenkwartier compleet gebied

Hoe komen we tot de gebiedsvisie?

In het verleden zijn er vanuit zowel de markt als de gemeente meerdere plannen voor het gebied ontwikkeld. Deze plannen hebben nog steeds waarde en zijn dus een goede basis voor het opstellen van de Gebiedsvisie Havenkwartier. In 2015 is gestart met het interviewen van verschillende partijen in het gebied.

Tijdens de eerste klankbordbijeenkomst in februari 2016 bleek dat vrijwel iedereen het erover eens is dat het entreegebied van het Havenkwartier, tussen Dokweg en Perron Zee, de hoogste prioriteit heeft. In de periode april - oktober 2016 spreken we aan verschillende stamtafels over de thema's die eind 2016 een plek krijgen in de gebiedsvisie. De totale procesplanning vindt u hier.

De eerste resultaten van de analyse van het gebied zijn inmiddels beschikbaar. Die analyse geeft inzicht in de specifieke gebruikers van het Havenkwartier met hun eigen gebruikspatronen, routes en bestemmingen. Daarbij is gekeken waar en hoe de werelden van deze gebruikers elkaar wel of niet overlappen. Die informatie gebruiken we om samen te bekijken hoe we optimaal met de beschikbare ruimte om kunnen gaan. De samenvatting van de analyse vindt u hier.

De volgende afbeeldingen met analyses van het gebied zijn beschikbaar:

  • Stromen van vis, ferry, recreatief, woonverkeer en alle stromen tezamen
  • Activiteitenschema over de dag van ferry en vis
  • Doorsnedes van het gebied

Impulsproject Havenkwartier is één van de Velsen Vijf

Klik op de afbeelding om naar het filmpje op YouTube te gaan.

Er zijn vijf impulsprojecten in de gemeente Velsen, namelijk:

  • Techport
  • Kustvisie & Kust informatiecentrum BRAK!
  • Offshore wind
  • Havenkwartier
  • Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee op straat

Contact

Voor meer informatie over het project Havenkwartier mailt u naar info@velsen.nl t.a.v. mevrouw K. Heijnen. Volg ons ook op Facebook en Twitter.

Meer informatie

Uitvoeringsprogramma's

Stromen