Aanvraag omgevingsvergunning monument

Beschrijving

Bezit u een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument en wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig: een omgevingsvergunning monument.

Gewoon onderhoud

Voor gewoon onderhoud hoeft u meestal geen vergunning aan te vragen.

  • Dat kan alleen als het uiterlijk van de binnenkant of buitenkant van het monument niet verandert. Bijvoorbeeld het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur of kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.
  • Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit soms zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Onderdelen zonder monumentale waarde kunnen ook vaak zonder vergunning verbouwd worden, zoals bijvoorbeeld een recent gebouwde schuur.

De vergunning voor archeologische monumenten is niet opgenomen in de Omgevingsvergunning. Deze blijft geregeld in de Erfgoedwet. Lees hier meer over op monumentenvergunning archeologie.

Aanvragen

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Maak eerst een afspraak met een van de vakspecialisten van Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal). Afhankelijk van uw plannen spreken wij ter plekke af of op het gemeentehuis. U krijgt advies of een omgevingsvergunning nodig is of dat u de werkzaamheden vergunningsvrij kunt uitvoeren.

Stap 2  Aanvraag

Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:
1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
2. Op papier.
Het omgevingsloketexterne-link-icoon externe-link-icoon biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Heeft u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle


Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Termijnen

  • Doet u een grote verbouwing aan uw monument? Voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument krijgt u dan te maken met de uitgebreide aanpak ('uitgebreide procedure'). De beslissing komt binnen 6 maanden.
  • Voor alle andere aanpassingen geldt de normale aanpak ('reguliere procedure'). De beslissing komt binnen 8 weken. Dit geldt ook voor veranderingen aan provinciale monumenten.

Beide periodes kunnen zo nodig nog met 6 weken worden verlengd .

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Vraagt u alleen een vergunning voor het aanpassen van een monument? Dan zijn de kosten:
Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Aanvraag vergunning monument€ 201,70

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.