Monumentensubsidie

Beschrijving

Om monumenten in stand te houden moeten ze goed en planmatig worden onderhouden. Om eigenaren hierin te ondersteunen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

De subsidie bedraagt voor onderhoudswerkzaamheden maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000 en voor restauratiewerkzaamheden 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.000,00.

Voordat een aanvraag tot subsidie in behandeling kan worden genomen, moet er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning zijn verleend. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met monumentenzorg van de gemeente Velsen. Vanwege een beperkt beschikbaar budget worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Aanvragen

Dit heeft u nodig voor de aanvraag voor subsidie voor een gemeentelijk monument:

  1. Aanvraagformulier subsidie. Vul dit volledig in en onderteken het met uw handtekening.
  2. Omgevingsvergunning (indien vereist);
  3. Bestek;
  4. Begroting.

De duur van de afwikkeling van uw aanvraag is maximaal 8 weken.

 

Voorwaarden

Het recht op subsidie vervalt wanneer u al met onderhoud of een ingrijpende verbeteringen bent begonnen, voordat is beslist over uw aanvraag.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.