Monumentensubsidie

Beschrijving

Om monumenten in stand te houden moeten ze goed en planmatig worden onderhouden. Om eigenaren hierin te ondersteunen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

De subsidie bedraagt voor onderhoudswerkzaamheden maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000 en voor restauratiewerkzaamheden 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.000,00.

Voordat een aanvraag tot subsidie in behandeling kan worden genomen, moet er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning zijn verleend. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met monumentenzorg van de gemeente Velsen. Vanwege een beperkt beschikbaar budget worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Aanvragen

Dit heeft u nodig voor de aanvraag voor subsidie voor een gemeentelijk monument:

  1. Aanvraagformulier subsidieexterne-link-icoon. Vul dit volledig in en onderteken het met uw handtekening.
  2. Omgevingsvergunning (indien vereist);
  3. Bestek;
  4. Begroting.

De duur van de afwikkeling van uw aanvraag is maximaal 8 weken.

Voorwaarden

Het recht op subsidie vervalt wanneer u al met onderhoud of een ingrijpende verbeteringen bent begonnen, voordat is beslist over uw aanvraag.

Contact

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl