Aangifte levenloos geboren kind

Als ouder wilt u graag volwaardige erkenning voor uw kindje dat vóór, tijdens of kort na de bevalling is overleden. Daar heeft de gemeente gelukkig een mogelijkheid voor. Hieronder leest u daar meer over.

Beschrijving

Aangifte en akte van geboorte (levenloos)

Als uw kindje stilgeboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, doet u aangifte bij de gemeente.

Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen.

Dit doet u bij de gemeente waar uw kindje ter wereld is gekomen.

De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kindje heeft bestaan. Deze akte wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand, niet in het geboorteregister.

Uw kindje opnemen in het gezin

Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk uw kindje in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP). U registreert uw kindje in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

Ook een kind dat al eerder levenloos geboren is, kunt u alsnog inschrijven in de BRP.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een gezinsuittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de medewerker van team Burgerzaken inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens niet.

Wij wensen u veel kracht toe om het verlies van uw kindje te verweven in uw leven.

“Noem mijn naam

en ik besta”

Meer informatie

Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Aanvragen

Wie kan aangifte doen:

 • De moeder.
 • De juridische vader of duomoeder.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • De uitvaartondernemer.

Aangifte doen

De begrafenisondernemer kan de aangifte online doen. U kunt ook zelf aangifte doen.

Aangifte doet u persoonlijk in de gemeente waar uw kindje geboren is. Wanneer uw kind geboren is in Velsen, maakt u hiervoor een afspraak

Meenemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • De verklaring van de arts of gynaecoloog van het overlijden van uw kindje.

Registreren in de basisregistratie personen (BRP)

U kunt uw kindje registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u:

 • op het moment van geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
 • sinds 1 oktober 1994 een periode in Nederland heeft gewoond.

Een verzoek om uw kind te registreren kan op 2 manieren:

1. In het gemeentehuis

Maak hiervoor een afspraakexterne-link-icoon
Dit neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • de akte van uw levenloos geboren kind of
 • de akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand

2. Schriftelijk

Vul het formulier inexterne-link-icoon en voeg toe in de envelop:

 • kopie geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van de akte van uw levenloos geboren kindje of
 • de akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand

Stuur uw verzoek naar:
Gemeente Velsen
Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voorwaarden

Registratie in de BRP niet verplicht

 • Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Als u zich bedenkt kan de gemeente de registratie later op uw verzoek ook verwijderen.

Wanneer is registratie in de BRP niet mogelijk?

 • Woonde u op het moment van de geboorte van het kindje niet in Nederland en stond u niet ingeschreven in de BRP? Dan kunt u geen verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kindje doen.

Kosten

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Aangifte levenloos geboren kindGeen
Registreren in basisregistratie personen (BRP)Geen
Afschrift geboorteakte (levenloos)€ 16,60

Bijzonderheden

Welke akte heb ik nodig om mijn levenloos geboren kindje te registreren?

 • U hebt een document van de burgerlijke stand nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind.

Is er al een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kindje aanwezig?

 • Als er al een akte van de burgerlijke stand over het levenloos geboren kindje aanwezig is kan de registratie in de BRP plaatsvinden.

Heeft u geen akte?

 • Hebt u nog niet eerder een akte laten opmaken voor uw levenloos geboren kind? Dan kunt u alsnog een akte laten doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. De naam van de akte is ‘Akte van geboorte (levenloos)’. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Of hoe lang geleden de geboorte was. Met een afschrift van deze akte kunt u de gegevens van uw kind laten opnemen in de BRP.
 • Hebt u geen overlijdensakte en heeft het ziekenhuis de gegevens ook niet meer? Zonder officiële gegevens kunnen wij helaas niets voor u doen.

Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf

 • Het verzoek voor registratie van uw kindje in de BRP kunt u alleen voor uzelf doen en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. Uw kind wordt namelijk alleen op uw persoonslijst in de BRP bijgeschreven.

Voor wie zijn de gegevens van mijn levenloos geboren kind zichtbaar?

 • De gegevens over uw kind zijn alleen zichtbaar voor u (bijvoorbeeld via MijnOverheid.nl) en voor de ambtenaar burgerzaken bij de gemeente.

Contact

Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Telefoon

0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

E-mail

Burgerzaken@velsen.nl