Zeecruiseschip en opvanglocatie in Driehuis als antwoord op opvangvraag

21 juni 2022
Actueel nieuws

Er is een urgent en omvangrijk probleem rond de opvang van vluchtelingen in Nederland. De situatie in Ter Apel maakt dit elke dag duidelijk. Het college wil een bijdrage leveren aan de oplossing. Niet alleen vanuit de vraag vanuit de rijksoverheid, ook vanuit ons hart.

Daarom besprak het college van B&W op dinsdag 21 juni een memo met de volgende onderwerpen:

 • Een tijdelijke noodvoorziening op een zeecruiseschip voor 1.000 vluchtelingen. Dit is voor een periode van 6 maanden. De plaats is aan de VOB-kade bij bedrijventerrein Noordwijkermeer in Velsen-Noord.
 • In Driehuis een kleinschalig opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen in het voormalige Levvel5 gebouw.

In gesprek met de raad

Het college gaat op 23 juni tijdens een raadsessie over dit memo in gesprek met een deel van de raad. Daarna neemt het college een voorgenomen besluit over de locaties. Informatie-inloopavonden voor omwonenden vinden plaats op maandag 27 juni (cruiseschip Velsen-Noord) en dinsdag 28 juni (opvangcentrum Driehuis).

In gesprek met omwonenden

De omwonenden krijgen hiervoor op zo kort mogelijke termijn een uitnodiging. U kunt deze uitnodigingen bijgaand alvast online lezen. Bent u bewoner van een van de genoemde kernen? Meldt u zich dan alvast aan met uw naam en adresgegevens.

Locatie Driehuis bekend

Op dinsdag 28 juni tussen 19.00 en 21.00 bent u welkom aan Duin en Kruidbergerweg 1, 1985 HG in Driehuis. Dit is het gebouw van Stichting De Opbouw. Bij aankomst is er een bewegwijzering om u naar het juist gebouw te leiden.

Lees bijgevoegde memo in de bijlagen. Daarin staat het plan en de fases van het bestuurlijke traject.

Opvang cruiseschip, feiten op een rij

 • Tijdelijke opvang om de noodsituatie in Nederland (Ter Apel) op te lossen.
 • Opvang 1.000 mensen (mannen, vrouwen en kinderen).
 • Periode is voor 6 maanden. Dit verlengen we  niet. De afspraak met het Rijk staat zwart op wit.
 • Heeft u een melding over het cruiseschip of vluchtelingen? Dat kan straks 24/7 telefonisch of per mail.
 • Om zo weinig mogelijk druk te geven op het dorp Velsen-Noord zijn aan boord maaltijden en onderdak, is aan boord onderwijs en zorg (huisarts etc.) en is aan boord of nabij gelegen schip dagbesteding.
 • Zo duurzaam mogelijk. We onderzoeken walstroom. Lukt dat niet, dan de meest duurzame generator.
 • Wilt u als omwonende helpen bij de dagbesteding, educatie? Meld u aan. Dit kan tijdens de inloopavond.

Opvang minderjarige vluchtelingen in Driehuis, feiten op een rij

 • Alleenstaande minderjarige vluchtelingen worden nu vaak verplaatst. Dit belemmert hun ontwikkeling en de kans om stabiel op te groeien. Deze locatie is hier een oplossing voor en biedt hen een goede toekomst.
 • Er komen maximaal 60 tot 96 jongeren. Dat hangt af van de verdeling tussen het aantal vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders) en het aantal vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (asielzoekers).
 • Periode: voor 5 jaar. Hiervoor komt een overeenkomst tussen de eigenaar van het pand en het COA.
 • Op het terrein komen faciliteiten voor ontspanning, dagbesteding. Daarnaast hebben de jongeren zoals alle jongeren een sociaal leven. En school / werk.
 • Op de locatie komt professionele beveiliging en begeleiding. Deze is 24/7 aanwezig.
 • Vraagt de opvang in het dorp extra bemensing op het vlak van veiligheid, dan komt deze er. Bijvoorbeeld met extra boa’s. Op kosten van het Rijk.