Woningaanpassingen

Beschrijving

Hebt u een beperking waardoor u moeite hebt met het normaal gebruik van uw woning? En is deze beperking langdurig aanwezig? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan op verschillende manieren ondersteunen. U kunt hierbij denken aan een drempelaanpassing, een traplift, een tillift, een spoel- en föhninstallatie of een bouwkundige aanpassing (keuken, badkamer).

Aanvragen

 U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor hulp.

  1. Vul het Wmo-meldingsformulierexterne-link-icoon in.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van de afdeling Sociaal Domein neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe u melding wordt afgehandeld.

Kosten

Het Centraal Administratiekantoorexterne-link-icoon (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Sommige hulpmiddelen of aanpassingen worden niet vergoed door de Wmo. Deze zijn algemeen verkrijgbaar in bijvoorbeeld een bouwmarkt of via internet en zijn niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn wandbeugels, een douchestoel, een tweede trapleuning of een badkamerrenovatie.

De Wmo bekijkt eerst of u de mogelijkheid hebt om de aanpassing zelf te doen of met hulp vanuit uw netwerk of bijvoorbeeld via de woningbouwvereniging. Als dit niet mogelijk is kan de Wmo mogelijk ondersteunen. De Wmo beslist of een aanpassing voor u noodzakelijk is en welke oplossing er wordt vergoed.

Informatie en advies

U kunt ook advies inwinnen van een ergotherapeutexterne-link-icoon wanneer u moeite hebt met alledaagse handelingen in huis. De ergotherapeut bekijkt uw woonsituatie en onderzoekt de mogelijke knelpunten. Hij of zij adviseert u welke aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn. Dit advies kunt u gebruiken wanneer u woningaanpassingen gaat regelen.

Er zijn ook andere deskundigen die misschien kunnen meedenken en advies kunnen geven over oplossingen in uw huis, bijvoorbeeld een ouderenadviseur. Kijk voor meer informatie bij Woonadviesexterne-link-icoon.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200