Wob publicaties 2019

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Wob-verzoek exploitatieberekening Santpoort Zuid

Verzoek om informatie over de exploitatieberekening met betrekking tot de Brederoodseweg 41 te Santpoort Zuid.

Wob-verzoek bestemmingsplan Duingebied Velsen

Verzoek om informatie over bestemmingsplan Duingebied Velsen en over de data van legalisatie van de (sta) caravans op het perceel van Brederoodseweg 41.

Wob-verzoek Saltosa

Verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de activiteiten van "Saltosa" in het Rabobank IJmond Stadion (Telstar Stadion) aan de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

  • een interne e-mail van 17 oktober 2019;
  • het dossier aanvraag evenementenvergunning voor een evenement op 2 november 2019 met daarbij de weigering;
  • de verleende evenementenvergunning voor de organisatie van voetbalwedstrijden;
  • de horecavergunning.

Wob-verzoek openbaarmaking van vergunningen m.b.t. werkzaamheden

Verzoek om vergunningen die in het kader van werkzaamheden aan de Basisweg zijn verleend, en om openbaarmaking van officiële documenten waaruit blijkt dat de gemeente opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden aan deze locatie.

Het bestand bevat tevens de volgende openbaar gemaakte documenten:

  • Verleende vergunning aan Liander voor het aanpassen van elektranet Basisweg te Velsen-Noord.
  • Instemmingsbesluit Basisweg te Velsen-Noord, aangevraagd door Eurofiber Nederland B.V.
  • MOOR-melding voor werkzaamheden aan de Basisweg te Velsen-Noord, gemeld door NKM Network Services B.V. in opdracht van Eurofiber Nederland B.V.

Wob-verzoek declaraties en onkostenvergoedingen wethouder A. Verkaik

Verzoek om nota's en onderliggende bonnen van declaraties en onkostenvergoedingen van de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 van wethouder Arjen Verkaik.

Wob-verzoek startersleningen

Verzoek om inzage aantal verstrekte startersleningen vanaf 2015.

Jaar van ingaan leningAantal verstrekte leningen
20151
20164
20172
20180
20190
Totaal7

Wob-verzoek overlast honden Kennemermeer

Verzoek om overzicht van het aantal klachten dat een relatie heeft met een hond en inhoudelijke stukken waarom een proef is begonnen en welk resultaat is beoogd.

Wob-verzoek Harddraverslaan te Santpoort-Zuid

Verzoek om kopie van de principeaanvraag van 27 september 2018 en het negatieve eindadvies op deze aanvraag.