Wob-publicaties 2018

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Wob-verzoek inzake besluiten tot opleggen geheimhouding

Verzoek om een overzicht van de documenten waar besloten tot opleggen geheimhouding.

Wob-verzoek achterliggende stukken aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden

Verzoek om inzage stukken wat betreft aanbesteding wind- en watersportcentrum IJmuiden.

Wob-verzoek inzake proef hondenbeleid Kennemermeer