Wijkteams

In de gemeente Velsen zijn in iedere wijk wijkteams actief. De wijkteams zorgen voor een veilige, schone en prettige wijk.

In deze wijkteams zitten professionals van:

  • de gemeente
  • politie
  • wooncorporaties
  • SportSupport
  • Stichting Welzijn Velsen
  • het Sociaal Wijkteam Velsen
  • het Jeugdnetwerk 
  • de wijkplatforms 
  • actieve bewonersgroepen.

Samen zorgen zij voor een veilige, schone en prettige wijk. Ook werken zij samen aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving, ofwel datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Hierbij proberen ze ook inwoners te betrekken door informatie te geven en om advies te vragen.

De signalen die ze opvangen, geven ze door aan de gemeente en andere partners. Ze adviseren vervolgens welke acties er nodig zijn in de wijk en hoe deze acties met inwoners uitgevoerd kunnen worden.

Werkplan wijkteams

Elk jaar stellen de wijkteams een werkplan op. In dit werkplan staat waar ze het komende jaar aan willen werken en hoe ze dat doen.

Heeft u zelf een idee voor uw wijk of omgeving? Stuur uw suggestie dan aan samenspel@velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.