Wethouder Verwoort: ‘Weten wat er leeft’

03 april 2018
Aandacht voor elkaar

Wethouder Jeroen Verwoort: 'De komende vier jaar is mijn grootste uitdaging het vinden van de balans tussen de ruimte om te ondernemen en de ruimte om te leven.'

Gelukkig is de geboren en getogen IJmuidenaar een rasoptimist. Na vier jaar in de gemeenteraad is Jeroen nu wethouder namens de VVD en verantwoordelijk voor onder meer Economische Zaken en Havens, Financiën, Kunst & Cultuur en de impulsprojecten Techport, Offshore Wind en Citymarketing.

'Ik heb de mooiste portefeuille in de gemeente. Velsen is zo veelzijdig, de bedrijvigheid en veelzijdigheid spat er vanaf. We hebben de haven, de pieren, de grootste zeesluis van de wereld, Tata Steel, het strand, een prachtig nationaal park, een recreatieschap. De Velsenaar heeft aderen van staal waar zout water doorheen stroomt. Stuk voor stuk harde werkers, bereid om er het beste van maken. Daar ben ik supertrots op. Maar deze Rotterdams aandoende mentaliteit van ‘geen woorden maar daden’ kan soms best wat meer Amsterdamse bluf gebruiken. Het is echt geen borstklopperij om te laten weten waar je goed in bent.'

De deur uit

'De komende vier jaar wil ik met een frisse, onafhankelijke blik naar deze gemeente blijven kijken. De deur uitgaan om met mensen te praten, weten wat er leeft op straat, in de havens. Dat leer je nu eenmaal niet achter je bureau. Ik wil in gesprek gaan, met oplossingen komen en deze ook uitvoeren. Regelmatig hoor ik van ondernemers met innovatieve ideeën, dat de gemeente het met regels en wetten nodeloos ingewikkeld maakt. Laten we vooral denken vanuit kansen en niet vanuit beperkingen. De gemeente moet samenwerking bevorderen, bijvoorbeeld tussen winkeliers in de winkelcentra. Met hen gaan we voor vitale, veilige en goed bereikbare winkelgebieden. Door in gesprek te gaan hoor je concreet wat er beter kan. Op die manier zijn we al aan de slag gegaan met de bewegwijzering en de parkeerproblematiek.'

Keuzes en kansen

'Naast de mooiste, heb ik beslist ook een uitdagende portefeuille. Die uitdaging zit ‘m vooral in het vinden van de balans tussen ruimte om te ondernemen en ruimte om te leven. Onder de rook van de Hoogovens staan we met onze voeten in de zee en onze neus in de wind. Werken, wonen, recreëren, het gebeurt hier allemaal dicht naast elkaar. En hoe houd je dat plezierig voor iedereen? Dat is flink wikken, wegen en lastige keuzes maken. Maar zolang je iedere belanghebbende erbij betrekt en duidelijk communiceert, heb je de helft al gewonnen.'

'Ik zie voor Velsen veel kansen. Dat maakt het zo leuk om hier wethouder te zijn.  Velsen is een economisch powerhouse. Dat mogen we veel meer uitdragen. En het wordt nog mooier! We werken aan de Wind Offshore, het Havenkwartier, de energiehaven, Techport, onze samenwerkingen binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA). Als ik een voorspelling mag doen, zeg ik dat Velsen over vijf jaar hét centrum is van de visserij, staal en Wind Offshore. Daar ga ik me de komende jaren in ieder geval voor de volle 100 procent voor inzetten!'

‘We mogen veel meer laten weten waar we goed in zijn'.