Wethouder Marianne Steijn stopt

26 maart 2024
Actueel nieuws

Wethouder Marianne Steijn stopt eind april na 6 jaar als wethouder van de gemeente Velsen. In een brief aan de gemeenteraad van Velsen schrijft wethouder Marianne Steijn hoe ze tot dit besluit is gekomen.

Geachte leden van de gemeenteraad, beste collega’s, 

Met deze brief deel ik u mee dat ik met ingang van 26 april 2024 mijn ontslag indien als wethouder van Velsen. Ik ben tot mijn besluit gekomen op basis van de volgende overwegingen.

Sinds mijn aantreden in 2018 heeft het wethouderschap mij ontzettend veel gegeven en heb ik altijd naar eer en geweten de belangen van de inwoners van Velsen vooropgesteld bij de uitoefening ervan. Het wethouderschap is een prachtig ambt!

Ik kijk met voldoening terug op wat ik, samen met collega’s, heb bereikt in de afgelopen 6 jaar. Dat geldt vooral voor het sociaal domein. Trots ben ik op de beweging die de medewerkers van het sociaal domein maken van werken volgens de regels naar doen wat nodig is voor de inwoner.  

Iedereen doet mee. Dat was het mantra van waaruit ik met veel passie en ambitie mijn wethouderschap heb ingevuld. Dat zie je bijvoorbeeld bij het project NewFuture waarin jongeren met schulden worden geholpen om weer met een schone lei te beginnen. Door Zorgpoort hebben veel Velsenaren met een uitkering een baan in de zorg gevonden. Er is de Zomerschool, waarin Velsen en het onderwijs ook in de zomervakantie klaar staan om de kansgelijkheid in het onderwijs te vergroten. Door het Jeugd Fonds Sport en Cultuur kunnen alle kinderen meedoen aan sport of cultuur.  

Inwoners met vragen vinden steeds makkelijker de weg naar Het Sociaal Wijk Team en Sluis 751 is een bruisende ontmoetingsplek geworden voor iedereen met een ondersteuningsvraag.

Ook in de andere portefeuilles waarin ik werkzaam ben geweest zijn mooie resultaten behaald of in gang gezet. In de openbare ruimte komen steeds meer ontmoetingsplekken, zoals een Tiny Forest. De Buitendienst trotseerde storm Poly en pakte de gevolgen van deze krachtige storm voortvarend aan. En hoe mooi is het dat Velserbeek zijn fontein terugkrijgt.

Vanuit dienstverlening is vol ingezet om brieven naar inwoners in begrijpelijke taal te schrijven en is de Chatbot er om snel en helder antwoord te geven op vragen van inwoners.

Er is dus veel bereikt en tegelijkertijd blijft er ook nog genoeg te doen. Vooral in deze roerige tijd waarin verschillen tussen arm en rijk eerder groter dan kleiner worden en waarin kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen nog steeds bestaan.

Voor mij is het wethouderschap een way of life.  Ik zou deze functie niet anders kunnen en willen invullen. Het is dan ook met pijn in mijn hart dat ik constateer dat de impact die dit op mijn privéleven heeft, te groot dreigt te worden.  

Ik heb mijn wethouderschap ingevuld op de manier zoals ik ambieerde. Het wethouderschap vraagt een onafgebroken hoge inzet. En terecht!

Ik merk dat ik steeds meer tijd nodig heb om de gevraagde en vereiste energie op te bouwen en daarmee mijn werk goed te kunnen doen. De balans tussen werk en privé verschuift daardoor steeds verder naar werk. Dat gaat ten koste van mijn privéleven. Ik heb daarom besloten dat ik deze periode niet afmaak en het stokje nu overdraag aan mijn opvolger. Die ik toewens om met dezelfde energie te zorgen voor een stevige inzet zowel op het sociaal domein als op de andere beleidsvelden waarvoor ik de eerstverantwoordelijke bestuurder ben geweest. 

En dan: dank natuurlijk! Dank aan de raadsleden, burgemeester, collega-wethouders en ambtelijke organisatie voor de fijne samenwerking. Ook dank ik het bestuur en de fractie van de PvdA Velsen voor hun inzet.  
Ik wens u allen onverminderd veel energie en daadkracht toe om uw belangrijke werk voor de gemeente Velsen te blijven doen.  

Tot slot dank ik de inwoners van Velsen voor hun steun en vertrouwen.

Marianne Steijn