Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Beschrijving

Wilt u weten wat u wel of niet mag doen met uw pand of stuk grond? Dit kunt u opvragen bij het Kadaster. In de eigendomsinformatie staat of er wel of niet sprake is van een publiekrechtelijke beperking.

Dit zijn beperkingen die de overheid heeft vastgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond.  U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met beperkingen omdat uw pand een beschermd monument is, het zich in een beschermde leefomgeving (natuurmonument) bevindt, of omdat er sprake is van bodembescherming (verontreinigde grond).

Aanvragen eigendomsinformatie

U vraagt een overzicht met eigendomsinformatieexterne-link-icoon aan via het Kadaster.

Meer informatie

Aanvragen