Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Beschrijving

Wilt u weten wat u wel of niet mag doen met uw pand of stuk grond? Dit kunt u opvragen bij het Kadaster. In de eigendomsinformatie staat of er wel of niet sprake is van een publiekrechtelijke beperking.

Dit zijn beperkingen die de overheid heeft vastgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond.  U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met beperkingen omdat uw pand een beschermd monument is, het zich in een beschermde leefomgeving (natuurmonument) bevindt, of omdat er sprake is van bodembescherming (verontreinigde grond).

Aanvragen eigendomsinformatie

U vraagt een overzicht met eigendomsinformatie aan via het Kadaster.

Meer informatie

Aanvragen

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.