Werkzaamheden rondom nieuwbouw Van Diepenstraat Velsen-Noord

31 mei 2024
Actueel nieuws

Vanaf maandag 3 juni starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van de nieuwbouw ter hoogte van de Van Diepenstraat. Dit kan wat overlast geven voor het verkeer.

De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen de Van Diepenstraat en de Wijkerstraatweg. Deze werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur uitgevoerd door De Bie Buitenwerken. Dit kan enige overlast veroorzaken. Alle wegen blijven bereikbaar, er zijn geen volledige afsluitingen nodig.

Het werk bestaat uit:

  • de afvoer van grond.
  • het aanbrengen van hemelwater riool.
  • grondwerk op de plekken waar groen en bestrating komt.
  • bestratingswerkzaamheden, waaronder de aanleg van een nieuw parkeerterrein.

De verwachting is dat het werk 7 tot 8 weken gaat duren.