Werkzaamheden aansluiting windpark op zee van start in Velsen

25 augustus 2023
Actueel nieuws

Op het Vliegerpad in Velsen-Noord beginnen op maandag 28 augustus de voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting van het derde windpark op zee door netbeheerder TenneT. Dit windpark Hollandse Kust (west Beta) komt op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee te staan. De elektriciteitskabels die straks de groene stroom transporteren, komen via het strand van Velsen-Noord aan land.

Om de boringen onder de duinen door veilig te kunnen uitvoeren, gaat aannemer NRG zo vroeg mogelijk in het stormseizoen van start.

Aanvoer materieel

Voor de boringen onder de duinen door worden werkterreinen ingericht. Voordat de werkterreinen kunnen worden gebruikt, maakt NRG het Vliegerpad  klaar voor de aanvoer van het materieel.

Al het transport voor de aanvoer van het materieel naar het strand loopt via het terrein van Tata Steel, over een deel van de Reyndersweg en het laatste stuk over het Vliegerpad. Op het deel van het Vliegerpad dat hiervoor nodig is brengt Tennet in overleg met de gemeente tijdelijk een puinverharding aan.

Afsluiting parkeerplaats Vliegerpad

De parkeerplaats bij het Vliegerpad wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten. Dit duurt t/m het najaar van 2024. Het parkeerterrein wordt gebruikt als opslagplaats. De strandafgang blijft open voor de strandbezoekers. Langs de Reyndersweg worden tijdelijk 2 invalideparkeerplaatsen ingericht.

Het parkeerterrein wordt ook gebruikt om vrachtwagens te laten wachten tot het Vliegerpad vrij is. Zo heeft het verkeer en de strandbezoekers altijd vrije doortocht.

Werkterreinen

De werkterreinen aan weerszijden van de duinen worden vanaf september ingericht. 

  • Werkterrein 1 (WKT1) wordt gerealiseerd op het strand van Velsen-Noord.
  • Werkterrein 2 (WKT2) ligt in de Beeldentuin een Zee van Staal aan de andere kant van de duinen. 
  • Werkterrein 3 (WKT3) komt op het terrein van Tata Steel.
  • Werkterrein 4 (WKT4) ligt binnen de hekken van het transformatorstation aan de Zeestraat.

Werkterreinen 1 en 2 zijn voor de omgeving het meest in het oog springend. 

Werkterrein 1 op het strand

De aannemer maakt een verhoogd werkterrein op het strand. Dit is nodig om het hoogteverschil aan weerszijden van de duinen op te heffen met het oog op de boringen. Het benodigde zand voor de tijdelijk ophoging wordt even verderop gewonnen bij Zuiderbad. Het zand wordt met vrachtwagens vervoerd die op lage snelheid door de hoogwaterlijn rijden. Voor de veiligheid worden deze transporten geëscorteerd door een voertuig met daarin medewerkers die strandbezoekers op het transport attent maken.

Werkterrein 2 in het Beeldenpark

Hier wordt aan beide zijden van het pad een werkterrein ingericht. Fietsers en wandelaars kunnen hier tijdens de werkzaamheden van het pad gebruik blijven maken. Voor de veiligheid tijdens de nachtelijke uren worden in overleg met de gemeente amberkleurige verlichting aangebracht die geen verstorende invloed heeft op de omliggende natuur.

Afstemming

Zowel de werkplannen als de planning zijn in goede afstemming met de omgeving, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Velsen tot stand gekomen. Er zijn in 2023 informatiebijeenkomsten gehouden en de strandhuiseigenaren hebben een toelichtingsbrief met een brochure over de werkzaamheden ontvangen. 
Mensen die de werkzaamheden op de voet willen volgen kunnen gratis de TenneT BouwApp downloaden. 

Heeft u vragen, aandachtspunten of klachten? Neemt u dan contact op met het team van Tennet in Het Informatiecentrum aan de Zeestraat 250 in Wijk aan Zeeexterne-link-icoon