Welkom bij de raadsvergadering op 30 mei

27 mei 2024
Gemeenteraad

Donderdag 30 mei is er in het gemeentehuis om 19.30 uur een raadsvergadering. Het gemeentehuis, ingang Plein 1945, is om 19.00 uur open en de koffie/thee staan dan klaar.

Welkom

U bent welkom om de raadsvergaderingexterne-link-icoon vanaf de publieke tribune te volgen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraad en via RTV Seaport. 

Inspreken

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 30 mei 12.00 uur via griffie@velsen.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Wijziging GR Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) 2024

Het college heeft geen opmerkingen bij de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging.

Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze dat men wensen en bedenkingen heeft bij de voorgenomen wijzigingen in de ‘Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied‘.

Zienswijze Verordening Financieel Beheer Spaarnwoude

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de zienswijze dat de
Gemeenteraad Velsen geen wensen en bedenkingen heeft bij de voorgenomen wijzigingen in de ‘Verordening Financieel Beheer Spaarnwoude.

8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De gewijzigde Wgr heeft nieuwe artikelen die de gemeenteraad meer invloed op gemeenschappelijke regelingen geven. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (GR ODIJmond) moet daarop worden aangepast. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de wijziging.

Actieplan Velsen-Noord

De gemeente Velsen werkt samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, inwoners van Velsen-Noord en maatschappelijk partners aan een Actieplan Velsen-Noord. Het doel is om de leefbaarheid in deze kern structureel te verbeteren. De raad neemt in deze vergadering een besluit over het Actieplan.

Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid

De raad geeft in deze sessie een oordeel over het programmaplan Klimaat & Duurzaamheid 2025-2030. In het programma staan de ambities en acties voor de vijf pijlers (CO2-neutraal, circulair, klimaatbestendig, natuur inclusief en duurzame organisatie).De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over het plan.

Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen

De raad neemt een besluit over de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Zienswijze concept Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland en locatiekeuzeopvang asielzoekers 2025-2026

Gemeenten moeten voldoen aan de Spreidingswet voor asielopvang, met een deadline tot 1 juli 2025. Kennemerland moet 3.347 asielzoekers opvangen, waarvan Velsen er 377 moet opvangen, inclusief 32 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv). Het plan voorziet in opvang tot eind 2024, waarbij Velsen momenteel 88 Amv's in Driehuis en 300 vluchtelingen op een schip aan de VOB-kade opvang biedt. De raad geeft in deze vergadering aan of het akkoord is met het plan.

Verlenging tijdelijk wethouder

De raad wordt gevraagd in te stemmen met een verlenging van de tijdelijke vervanging van wethouder Dinjens.

Benoeming wethouder

De klankbordcommissie heeft Gideon Neijemanting voorgedragen als wethouder. De raad besluit over de voordracht.

De hele agenda met bijbehorende stukkenexterne-link-icoon staan op de website van de gemeenteraad.