Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

02 augustus 2023
Duurzaam

Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing is de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld. In 2030 moet in de gemeente 55% CO2 zijn gereduceerd. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Op de website checkklikbespaar.nlexterne-link-icoon kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of hun onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En zo ja, hoe zij daaraan kunnen voldoen. 

Bedrijven die vallen onder de energiebesparings- en informatieplicht

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas verbruiken vallen onder de wettelijke energiebesparings- en informatieplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend en daarover elke vier jaar rapporteren. Toch voldoet op dit moment slechts 11% volledig aan deze plichten. Daar willen provincie Noord-Holland, de vier omgevingsdiensten en de gemeenten in deze provincie wat aan veranderen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aangescherptexterne-link-icoon.

Nieuwe ronde energiebesparingsplicht

Op 1 juli 2023 is de nieuwe ronde energiebesparingsverplichting ingegaan en deze komt elke vier jaar weer terug. Energie besparen is daarmee voor bedrijven een doorlopende verplichting. Aan de hand van erkende maatregelenlijsten (EML), kunnen ondernemers zien welke van die maatregelen voor hen van toepassing zijn. De website Check Klik Bespaar, vervangt de officiële publicaties en regelingen natuurlijk niet, maar helpt en ondernemers op weg en ondersteunt hen om aan de plichten te kunnen voldoen.

Deze EML-lijst verdeelt de energiebesparende maatregelen in drie onderdelen: gebouwen, faciliteiten en processen. Elke lijst kent een aantal categorieën, waarbinnen je besparingen kunt realiseren. Zo gaat het bij gebouwen bijvoorbeeld om het besparen op buitenverlichting of het plaatsen van zonnepanelen. Bij faciliteiten praat je onder andere over besparen op koel- of vriesapparatuur, of serverruimte. En bij processen kan men denken aan besparing voor natlakspuitcabines, of het beperken van warmteverliezen naar de omgeving en hergebruiken van warmte uit het proces.

Verscherpt toezicht

Naast het infomeren over en stimuleren van energiebesparing intensiveert Omgevingsdienst IJmond bovendien hun toezicht op de energiebesparingsplicht. Bedrijven kunnen in de toekomst controlebezoeken verwachten. De inspecteurs gaan daarbij na welke maatregelen een bedrijf heeft getroffen en kunnen bedrijven hierover adviseren.