Wat kost water?

Rioolheffing en Waterschapsbelasting

Werkzaamheden aan en rondom het water kosten geld. Aanleg, vervanging, verbetering, beheer, onderhoud, controle en handhaving aan de watersystemen worden op verschillende manieren betaald. Voor alle gemeentelijke watertaken met betrekking tot riolering en grondwater betaalt u jaarlijks rioolheffing. Sinds januari 2021 wordt de rioolheffing voor de gemeente Velsen afgehandeld door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Dit is een samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat verantwoordelijk is voor de waterschapsbelasting voor inwoners van Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid en IJmuiden. In de praktijk betekent dit dat u één gecombineerde aanslag ontvangt voor zowel de gemeentelijke als waterschapsbelasting. Sinds 2021 verzorgt de BSGR ook de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Voor vragen over gemeentelijke belastingen met betrekking tot belastingjaar 2021 en later kunt u bij de BSGR terecht. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen en actuele tarieven vindt u op de website van de BSGRexterne-link-icoon.

Als u in Velsen-Noord woont, valt u niet onder de BSGR-samenwerking, maar onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (boven het Noordzeekanaal). Dit betekent dat u niet één gecombineerde, maar een aparte gemeentelijke en waterschap aanslag ontvangt.

De hoogte van de rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Velsen vastgelegd en is een vast bedrag. Iedereen die belastingplichtig is, draagt bij, aangezien het riool een algemeen belang dient voor de volksgezondheid. Zowel inwoners als bedrijven betalen evenveel, ongeacht het aantal personen in een huishouden. De opbrengsten uit de rioolheffing worden gebruikt voor alle gemeentelijke watertaken. De waterschapsbelasting bestaat uit een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. De zuiveringsheffing dekt de kosten voor het zuiveren van afvalwater voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater. De watersysteemheffing dekt alle kosten die het waterschap maakt om overstromingen te voorkomen.

Een perceeleigenaar betaalt rioolheffing voor onderhoud en vernieuwing (eigenaarsgedeelte). Een gebruiker betaalt voor het afvoeren van regenwater en grondwater (gebruikersgedeelte). Ben je zowel eigenaar als gebruiker van een pand dan betaal je twee aanslagen rioolheffing. Het eigenaarsgedeelte blijft ongewijzigd bij verkoop van uw huis binnen het belastingjaar, gebaseerd op de situatie op 1 januari. De notaris verrekent dit bij de transportakte. Het gebruikersgedeelte wordt daarentegen wel aangepast bij verhuizing naar een andere gemeente, maar niet bij een verhuizing binnen gemeente Velsen. Stel dat u op 31 juli verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een vermindering over de periode 1 augustus tot en met 31 december. Verhuizingen moeten tijdig worden gemeld aan de afdeling Burgerzaken in verband met de juiste belastingadministratie.

Kosten van drinkwater (PWN)

Voor het gebruik van drinkwater betaalt u een jaarlijks bedrag aan het drinkwaterbedrijf PWN. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het drinkwaterverbruik. Kijk op www.pwn.nlexterne-link-icoon voor actuele verbruikstarieven.