Waal en Dolfijnstraat IJmuiden

Er ligt een plan om de huidige 2 woongebouwen van het Woningbedrijf Velsen te slopen en te vervangen door nieuwe appartementen.

De twee woongebouwen aan de Waal- en Dolfijnstraat maken plaats voor nieuwbouw. Het plan ziet toe op de sloop van de huidige panden van het Woningbedrijf Velsen en realisatie van (sociale huur)appartementen.

Plangebied Waal en Dolfijnstraat

De Waal- en Dolfijnstraat liggen in het gebied van Pont tot Park waarvoor de gemeente plannen aan het maken is. Plannen om het wonen in IJmuiden aantrekkelijker te maken, duurzamer, maar ook de kwaliteit van wonen te verbeteren. Het Woningbedrijf Velsen, de huurdersraad, omwonenden en de gemeente trekken samen op bij de planontwikkeling.

Het aantal gewenste appartementen, de totale bouwhoogte en bijbehorende parkeeroplossing volgt later wanneer het ontwerp van de ontwikkeling bekend is. Voordat het zover is, zijn er nog een aantal stappen te nemen.

Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Velsen het Stedenbouwkundige Programma van Eigen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente de kaders waarbinnen de toekomstige ontwikkeling plaatsvindt vastgelegd.

Wat gebeurt er de komende periode?

Op 11 mei 2022 om 19.30 uur wordt gestart met de participatie van fase 2. Opnieuw krijgen de omwonenden en huurdersraad de kans om actief mee te denken aan het Stedenbouwkundig Plan.
Om deel te nemen aan deze avond kunt u zich voor 9 mei aanmelden via Woningbedrijf Velsen: waaldolfijn@wbvelsen.nl

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met San van der Zeijden: szeijden-lieste@velsen.nl of 06 40787499.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.