Waal en Dolfijnstraat IJmuiden

Er ligt een plan om de huidige 2 woongebouwen van het Woningbedrijf Velsen te slopen en te vervangen door nieuwe appartementen.

De twee woongebouwen aan de Waal- en Dolfijnstraat maken plaats voor nieuwbouw. Het plan ziet toe op de sloop van de huidige panden van het Woningbedrijf Velsen en realisatie van (sociale huur)appartementen.

Plangebied Waal en Dolfijnstraat

De Waal- en Dolfijnstraat liggen in het gebied van Pont tot Park waarvoor de gemeente plannen aan het maken is. Plannen om het wonen in IJmuiden aantrekkelijker te maken, duurzamer, maar ook de kwaliteit van wonen te verbeteren. Het Woningbedrijf Velsen, de huurdersraad, omwonenden en de gemeente trekken samen op bij de planontwikkeling.

Het aantal gewenste appartementen, de totale bouwhoogte en bijbehorende parkeeroplossing volgt later wanneer het ontwerp van de ontwikkeling bekend is. Voordat het zover is, zijn er nog een aantal stappen te nemen.

Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Velsen het Stedenbouwkundige Programma van Eisen vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente de kaders waarbinnen de toekomstige ontwikkeling plaatsvindt vastgelegd.

Wat is er gebeurd de afgelopen periode?

Van programma van Eisen naar Plan!

Het Stedenbouwkundig Plan (SP) is afgerond. 
Het voorstel is besproken door de gemeente Velsen, het Woningbedrijf Velsen, de ontwikkelaar AM en de architect, waarna het SP is vastgesteld door het college van B en W.   

Vervolgstappen

De gemeente en Woningbedrijf Velsen werken nu aan het Beeldkwaliteitsplan (BKP), waarin staat beschreven hoe de uitstraling van de toekomstige nieuwbouw eruit moet komen te zien. 

Hierbij is het advies van de welstandscommissie van de gemeente belangrijk. Deze commissie adviseert bij alle ontwikkelingen binnen de gemeente over de uitstraling, de materialen en het kleurgebruik van gebouwen.

De gemeenteraad stelt naar verwachting dit voorjaar 2023 het BKP vast. Met het BKP en het eerder vastgestelde SP kunnen alle partijen aan de slag gaan met de ontwerpen van de toekomstige bebouwing.

Het streven is om voor de zomer 2023 het definitief ontwerp gereed te hebben voor besluitvorming door de gemeenteraad. 
Zodra de gemeente, Woningbedrijf Velsen en AM het eens zijn over de inhoud, zal er een informatieavond volgen via Woningbedrijf Velsen.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met San van der Zeijden: szeijden-lieste@velsen.nl of 06 40787499.

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u op de hoogte blijven over de toekomst van de Waal- en Dolfijnstraat? Meld u aan door een e-mail te sturen naar: waaldolfijn@wbvelsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.