Waal en Dolfijnstraat IJmuiden

Er ligt een plan om de huidige 2 woongebouwen van het Woningbedrijf Velsen te slopen en te vervangen door nieuwe appartementen.

De twee woongebouwen aan de Waal- en Dolfijnstraat maken plaats voor nieuwbouw. Het plan ziet toe op de sloop van de huidige panden van het Woningbedrijf Velsen en realisatie van (sociale huur)appartementen.

De Waal- en Dolfijnstraat liggen in het gebied van Pont tot Park waarvoor de gemeente plannen aan het maken is. Plannen om het wonen in IJmuiden aantrekkelijker te maken, duurzamer, maar ook de kwaliteit van wonen te verbeteren. Het Woningbedrijf Velsen, de huurdersraad, omwonenden en de gemeente trekken samen op bij de planontwikkeling.

Het aantal gewenste appartementen, de totale bouwhoogte en bijbehorende parkeeroplossing volgt later wanneer het ontwerp van de ontwikkeling bekend is. Voordat het zover is, zijn er nog een aantal stappen te nemen.

Wat is er gebeurd de afgelopen periode?

Beeldkwaliteitsplan

Met Woningbedrijf Velsen werkt de gemeente Velsen aan een nieuwe toekomst voor de Waal- en Dolfijnstraat. Hier zijn wij samen met inwoners in het najaar van 2021 mee gestart. In tal van sessies hebben we uitgebreid gesproken over de toekomst van deze locatie. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld.

Om een ontwerp te kunnen maken is een Beeldkwaliteitsplan nodig. De gemeenteraad heeft dit Beeldkwaliteitsplan (BKP) op 17 mei 2023 vastgesteld.  In dit BKP staat beschreven hoe de uitstraling van het toekomstige gebouw moet worden.

Hierbij is het advies van de welstandscommissie van de gemeente belangrijk. Deze commissie adviseert bij alle ontwikkelingen binnen de gemeente over de uitstraling, de materialen en het kleurgebruik van gebouwen.

Vervolgstappen

Alle bouwstenen zijn nu gereed. Hiermee kan Woningbedrijf Velsen samen met AM gebiedsontwikkeling aan de slag met het maken van het ontwerpbestemmingsplan. De planning is dat het ontwerp bestemmingsplan half november gereed is.

Het streven is om begin 2024 het definitief ontwerp gereed te hebben voor besluitvorming door de gemeenteraad. 
Zodra de gemeente, Woningbedrijf Velsen en AM het eens zijn over de inhoud, wordt er een informatieavond georganiseerd via Woningbedrijf Velsen.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Eddo Braam: ebraam@velsen.nl.

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u op de hoogte blijven over de toekomst van de Waal- en Dolfijnstraat? Meld u aan door een e-mail te sturen naar: waaldolfijn@wbvelsen.nl.