Voorwerpen in de openbare ruimte

Beschrijving

U heeft altijd toestemming nodig voor het plaatsen van een container, laadbak, steiger, kraan en andere voorwerpen op straat, stoep, parkeervak of plantsoen. Omdat u gebruik maakt van de openbare weg, moet u meestal precariobelasting betalen.

Melding doen

Een melding doet u uiterlijk 2 weken voordat u een voorwerp plaatst in de openbare ruimte. De melding doet u door het aangifteformulier precariobelastingexterne-link-icoon in te vullen en door te sturen naar verkeersloket@velsen.nl.

Plattegrond meesturen

Bij uw melding stuurt u altijd een  plattegrond  mee.

Houdt u er rekening mee dat u geen voorwerpen mag neerzetten op:

  • Blindengeleidestroken
  • Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen
  • Laad- en losstroken
  • In het verlengde van een toegangsdeur of nooduitgang van een gebouw

Kosten

Het doen van een melding is gratis.

Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u precariobelasting. De hoogte van de belasting hangt af van:

  • De grootte van het voorwerp.
  • De tijd waarin u gebruikmaakt van de gemeentegrond.

Nadat uw melding is goedgekeurd  ontvangt u een belastingaanslag. 
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van belastingen voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Meer informatie over de precariobelasting en vrijstellingen: Verordening Precariobelasting 2024externe-link-icoon

Contactgegevens

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl