Voornaamwijziging

Beschrijving

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. Gaat het om een wijziging van de voornaam van een minderjarige? Dan moet een van de ouders of de voogd het verzoek indienen.

Aanvragen

Uw advocaat vertelt u welke documenten u nodig heeft. U heeft in ieder geval een volledig afschrift van uw geboorteakte nodig. Deze geboorteakte kunt u opvragen in de plaats waar u bent geboren. Bent u in Velsen geboren? Kijk bij ‘Geboorteakteexterne-link-icoon’ voor meer informatie.

Voorwaarden

De gekozen naam:

  • Mag niet ongepast zijn
  • Is geen scheldwoord
  • Is niet duidelijk een achternaam

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier