Vervoersmiddelen

Beschrijving

Heeft u een beperking waardoor u moeite heeft u te verplaatsen in de regio? En is deze beperking langdurig aanwezig? De Wmo kan op verschillende manieren ondersteunen. U kunt hierbij denken aan een aangepaste fiets, een driewielfiets, een scootmobiel, een handbike, collectief vervoer of autoaanpassingen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking.

Aanvragen

 U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor hulp.

  1. Vul het Wmo-meldingsformulierexterne-link-icoon in.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van de afdeling Sociaal Domein neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe u melding wordt afgehandeld.
Het kan zijn dat er een huisbezoek op volgt.

Kosten

Het Centraal Administratiekantoorexterne-link-icoon (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Sommige vervoersmiddelen worden niet vergoed door de Wmo. Deze vervoersmiddelen zijn zo alledaags dat deze niet speciaal bedoeld zijn voor mensen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn een tweewielfiets met of zonder hulpmotor, een scooter, een tandem, een bakfiets, een ligfiets of een fiets met lage instap.

Als u een vervoersmiddel nodig heeft voor school of werk, dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.nlexterne-link-icoon

Vervoer van en naar het ziekenhuis kan in sommige gevallen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier