Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en voor de waterschapsverkiezingen.

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? De stemwijzer mijnstem.nl helpt u de partij te vinden die het beste bij u past. Deze stemhulp is te gebruiken voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen.

Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 15 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

U mag stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven vanaf 30 januari 2023 in Velsen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waterschappen

De waterschappen zorgen voor schoon en voldoende water en voor waterveiligheid. De waterschappen hebben een democratisch gekozen bestuur. Gemeente Velsen ligt in het grondgebied van 2 waterschappen. U mag stemmen voor het waterschap waar uw adres onder valt. Inwoners in Velsen-Noord stemmen voor het Hoogheemraadschap Hollands Nooderkwartier (HHNK). De overige inwoners stemmen voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

U mag stemmen voor de waterschappen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op 15 maart 18 jaar of ouder.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land. Of u heeft een geldig Nederlands verblijfsdocument. Hiervoor kijken we naar uw nationaliteit op 15 maart 2023.
  • U staat ingeschreven vanaf 30 januari 2023 in Velsen in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U mag stemmen voor het waterschap waar uw adres onder valt.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.