Verkiezingen Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement. De verkiezingen voor het Europees Parlement gebeuren niet in alle lidstaten op dezelfde dag.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.

Voorwaarden

Als u in Nederland wilt stemmen voor het Europees parlement moet u:  

  • de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere EU-lidstaat hebben.    
  • 18 jaar of ouder zijn.    
  • niet uitgesloten zijn van kiesrecht. Dit gebeurt alleen bij bijzondere omstandigheden. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.  Op de website van Kiesraadexterne-link-icoon staat meer informatie over dit onderwerp.

U heeft de Nederlandse nationaliteit en u woont in Nederland

U ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024 uw stempas op het adres waar u ingeschreven staat. Meer informatie leest u op Stemmen.

U heeft de nationaliteit van een andere EU-lidstaat en u woont in Nederland

Dan mag u zelf kiezen of u wilt stemmen in Nederland of in het land van uw herkomst.  

Stemmen in Nederland  

Als u wilt stemmen in Nederland dan vult u een Y 32-formulier in. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. Met het dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.  

  1. Doet u dit uiterlijk op de 44e dag vóór de dag van die verkiezing.  
  2. Vul het Y-32-formulierexterne-link-icoon van de gemeente in.  
  3. Stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente.  

Binnen 7 dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Uw gegevens worden ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten. Dit doen we om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen.

Registratie intrekken

Wilt u bij nader inzien toch stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken. Dit kan uiterlijk op de 44e dag voor de verkiezingsdag. Dit doet u door een schriftelijk verzoek te doen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Ook hiervoor levert u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs in.

Stemmen in het land van uw herkomst

Als u wilt stemmen in het land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlementexterne-link-icoon hoe u kunt stemmen in uw land. 

Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum

Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Telefoon

0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

E-mail

Burgerzaken@velsen.nl