Verkiezingen - algemene informatie

Beschrijving

Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar.

Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen Tweede Kamerleden, Statenleden en raadsleden kiezen. Sommige niet-Nederlandse inwoners mogen ook raadsleden kiezen. De Kieswet regelt alles rond de verkiezingen. De wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden, noemen we het kiesstelsel.

Op Velsen.nl vindt u uiterlijk 4 weken voordat verkiezingen plaatsvinden de meest actuele informatie.

Stemmen voor inwoners van Velsen

Met de post ontvangt u uw stempas. Met deze stempas en uw legitimatiebewijs kunt u bij elk stembureau in Velsen stemmen. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Het overzicht met de stembureaus in Velsen vindt u op de pagina over de verkiezingen op Velsen.nl

Kunt u zelf niet stemmen?

Iemand anders mag namens u stemmen. Dit heet ‘bij volmacht stemmen’. U vult de achterkant van uw stempas in (machtiging) en geeft die met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs aan een ander. Die persoon moet wel in Velsen wonen. Woont de ander niet in Velsen, maar is deze persoon wel stemgerechtigd voor dezelfde verkiezingen? Of hebt u nog geen stempas binnen? Download dan het formulier volmacht.  

Stemmen in een andere gemeente

Komt het u beter uit om in een andere gemeente te stemmen? Dat kan ook. Dan hebt u een kiezerspas nodig. U vraagt dit aan met het formulier kiezerspas.

Als u stemt met een kiezerspas moet u als inwoner van Velsen rekening houden met:

  • Gemeenteraadsverkiezingen: alleen mogelijk in gemeente Velsen.
  • Provinciale Staten, Eerste Kamer verkiezingen: alleen mogelijk in een andere gemeente in de provincie Noord-Holland.
  • Waterschappen: alleen mogelijk binnen het eigen waterschap (grens is het Noordzeekanaal)
  • Tweede Kamer verkiezingen en Europees Parlement: mogelijk in elke gemeente in Nederland.

Meer informatie over verkiezingen

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.