Verkeer, regulering verkeersstromen

Beschrijving

De gemeente voert beleid ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente.

Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties (stoplichten) e.d..

Bijzondere aandacht heeft de optimalisering van veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.

In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van drempels, verkeerspunaises, wegversmallingen, het inrichten van woonerven en het instellen van 30 kilometer gebieden de woongebieden verkeersveilig gemaakt.

Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (drukte).

Tevens kunt u schriftelijk aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen

Wetgeving

Aanvragen

U kunt uw verzoek om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen richten aan:

Gemeente Velsen,
T.a.v. Beheer en onderhoud
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier