Verkeer, regulering verkeersstromen

Beschrijving

De gemeente voert beleid ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente.

Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties (stoplichten) e.d..

Bijzondere aandacht heeft de optimalisering van veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.

In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van drempels, verkeerspunaises, wegversmallingen, het inrichten van woonerven en het instellen van 30 kilometer gebieden de woongebieden verkeersveilig gemaakt.

Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (drukte).

Tevens kunt u schriftelijk aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen

Wetgeving

Aanvragen

U kunt uw verzoek om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen richten aan:

Gemeente Velsen,
T.a.v. Beheer en onderhoud
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Contactgegevens

Postadres


Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres


Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Volg de adviezen om verspreiding coronavirus te voorkomen. Heeft u verkoudheidsklachten? Doe dan een zelftest. Heeft u corona? Ga dan in isolatie. Maak een nieuwe afspraak.

Openingstijden


Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

E-mail

contactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.