Verificatie (privé- en/of werkgegevens van medewerkers en bestuurders)

Beschrijving

In verband met de Wet op de Privacy wordt geen privé-informatie verstrekt aan derden (o.a. bedrijven en organisaties)

Er wordt dus geen informatie verstrekt over privé- en/of werkgegevens van medewerkers en/of bestuurders (o.a. directe doorkiesnummers en persoonlijke e-mailadressen).

Openbare gegevens over namen en functies zijn te vinden op onze websitepagina Overzicht leden college.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.