Verificatie (privé- en/of werkgegevens van medewerkers en bestuurders)

Beschrijving

In verband met de Wet op de Privacy wordt geen privé-informatie verstrekt aan derden (o.a. bedrijven en organisaties)

Er wordt dus geen informatie verstrekt over privé- en/of werkgegevens van medewerkers en/of bestuurders (o.a. directe doorkiesnummers en persoonlijke e-mailadressen).

Openbare gegevens over namen en functies zijn te vinden op onze websitepagina Overzicht leden collegeexterne-link-icoon.