Verbinding A8-A9

Een verbeterde oost-west verbinding zorgt voor een betere bereikbaarheid en verhoogt de veiligheid en leefbaarheid.

Provincie Noord Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen ijveren al jaren voor een betere verkeersdoorstroming tussen de snelwegen A8 en A9. In 2014 ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst. De partijen zijn overeengekomen dat de provincie Noord-Holland namens de samenwerkende partijen optreedt als initiatiefnemer en bevoegd gezag.

Als bestuurlijke partner in dit regionale project is Velsen uiteraard voorstander van een goede verbinding tussen de A8 en de A9. Zij draagt onder voorwaarden bij aan dit project. De nieuwe verbindingsweg is met name van betekenis voor de economische bedrijvigheid in Velsen en in de regio.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.