Uitvoering kindregeling kinderopvangtoeslag

02 augustus 2023
Actueel nieuws

Voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders is er een kindregeling opgesteld. Voor hen is er een geldbedrag, ondersteuning vanuit de eigen gemeente en hulp voor persoonlijke ontwikkeling.

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). De regeling is bedoeld als steun in de rug, zodat ook de kinderen en jongeren hun herstel kunnen inzetten.

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd.

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij de Belastingdienst bekend. Jongeren boven de 18 jaar ontvangen een brief met daarin informatie over de kindregeling en de uitbetaling van het geldbedrag. Onder de 18 jaar is de brief geadresseerd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u of uw kind nog geen kindregeling aangevraagd? 

Neem contact op met het servicepunt herstel toeslagen van de belastingdienst

Voor kinderen en jongeren is een speciale website gemaakt: kindregelingvoorjou.nl

Kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet of teruggevorderd?

Is bij u de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet en/of onterecht teruggevorderd tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Of twijfelt u of u in aanmerking komt voor de kindregeling?

Meld u dan bij de Belastingdienst.

Aanmelden betekent dat de Belastingdienst uw situatie opnieuw bekijkt. Dit noemen ze een herbeoordeling. Aanmelden voor een herbeoordeling is gratis.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.