Uitvoering kindregeling kinderopvangtoeslag

02 augustus 2023
Actueel nieuws

Voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders is er een kindregeling opgesteld. Voor hen is er een geldbedrag, ondersteuning vanuit de eigen gemeente en hulp voor persoonlijke ontwikkeling.

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). De regeling is bedoeld als steun in de rug, zodat ook de kinderen en jongeren hun herstel kunnen inzetten.

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd.

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij de Belastingdienst bekend. Jongeren boven de 18 jaar ontvangen een brief met daarin informatie over de kindregeling en de uitbetaling van het geldbedrag. Onder de 18 jaar is de brief geadresseerd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Heeft u of uw kind nog geen kindregeling aangevraagd? 

Neem contact op met het servicepunt herstel toeslagen van de belastingdienstexterne-link-icoon

Voor kinderen en jongeren is een speciale website gemaakt: kindregelingvoorjou.nlexterne-link-icoon

Kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet of teruggevorderd?

Is bij u de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet en/of onterecht teruggevorderd tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Of twijfelt u of u in aanmerking komt voor de kindregeling?

Meld u dan bij de Belastingdienst.externe-link-icoon

Aanmelden betekent dat de Belastingdienst uw situatie opnieuw bekijkt. Dit noemen ze een herbeoordeling. Aanmelden voor een herbeoordeling is gratis.