Tijdelijke verhuur woning (leegstand)

Beschrijving

Het is mogelijk om een woning of pand tijdelijk te verhuren.

Verhuisd

U bent verhuisd en heeft uw oude woning nog niet verkocht. U wilt daarom uw woning, als geheel, tijdelijk verhuren. Deze vergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Leegstaand pand

U wilt een leegstaand pand, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingstehuis, hotel (logiesverschaffing), kantoor of school tijdelijk aanbieden om in te wonen. Deze vergunning geldt voor 2 jaar en kan telkens met 1 jaar verlengd worden (tot maximaal 10 jaar). Als u moet afwijken van het bestemmingsplan dan heeft u daar ook een vergunning voor nodig. Beide vergunningen zijn dan in 1 keer maximaal 10 jaar geldig.

Woning wordt gesloopt of verbouwd

U gaat uw woning slopen of zeer ingrijpend verbouwen (vernieuwbouw) en wil, tot het zover is, uw woning verhuren. Deze vergunning geldt voor 2 jaar en kan telkens met een jaar verlengd worden (tot maximaal 7 jaar).

Huurwoning verkopen

U gaat uw huurwoning verkopen, maar wil tot die tijd de woning nog verhuren. Deze vergunning geldt voor 2 jaar en kan telkens verlengd worden met 1 jaar (tot maximaal 5 jaar).

Aanvragen

 1. Download het aanvraagformulierexterne-link-icoon of het verlengingsformulierexterne-link-icoon
 2. Voeg de benodigde bijlagen toe (huurcontract en scan van uw identiteitsbewijs of paspoort), onderteken de aanvraag en stuur alle documenten naar wonen@velsen.nl of
  Gemeente Velsen - Team Wonen
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden

Voorwaarden

Algemeen

 • Het pand staat leeg.
 • Het pand kan niet op een andere manier dan via de Leegstandswet verhuurd worden.
 • U toont aan dat de woning ook echt bewoond zal worden.
 • U heeft een vergunning op grond van de leegstandswet voor nog maximaal één andere woning aangevraagd. Tenzij sprake is van een rechtspersoon.
 • In de 5 jaar voorafgaand aan de vergunningaanvraag heeft er geen tijdelijke verhuur plaatsgevonden op grond van de Leegstandswet.

Aanvullend bij verhuur na verhuizing (tot de verkoop)

 • De woning is nooit bewoond geweest, of
 • De woning is in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door u bewoond, of
 • De woning is in de tien jaar voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag in totaal niet langer dan 3 jaar als huurwoning verhuurd geweest.

Aanvullend bij verhuur vóór sloop of vernieuwbouw

 • De vernieuwbouw is ingrijpend.
 • U kunt aantonen dat de sloop of vernieuwbouw binnen een redelijke termijn plaats zal vinden. U verwacht dat u de woning gesloopt heeft, voordat de vergunning afloopt.

Kosten

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Leges leegstandswet€ 101,95

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Meer informatie

Verordening Leges 2023, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 12 Leegstandwet.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.