Terugblik op de raadsvergadering

29 maart 2024
Gemeenteraad

Dit keer kwam de gemeenteraad, vanwege het paasweekend, op woensdag 27 maart bij elkaar om te vergaderen.

Gast van de Raad

Aan het begin van de avond werden eerst de Gasten van de Raad welkom geheten. Inwoners krijgen dan informatie over het reilen en zeilen van de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Het was een geanimeerd gesprek met veel nieuwsgierige vragen van de mensen die Gast van de Raad waren.
De meesten schoven vervolgens op de publieke tribune aan om de raadsvergadering te volgen.

Actualiteitenuurtje

De raadsvergadering begint altijd met het actualiteitenuurtje. Dit keer kwam de OGD, de organisatie die verantwoordelijk is voor de ICT van de gemeente Velsen, inspreken. Er zijn mailboxen van oud-medewerkers verwijderd die eigenlijk zeven jaar bewaard moesten blijven. Hierbij is belangrijke informatie verloren gegaan. De OGD bood excuses aan en gaf aan dat er alles aan wordt gedaan om verloren informatie op te sporen.
De raad vindt het een zeer kwalijk incident en had veel vragen aan de ICT-organisatie en aan de wethouder die over informatievoorziening gaat.
Binnenkort volgt er op verzoek van de raad een sessie waar dieper op de kwestie wordt ingegaan.

Put Velserbroek en stadsschouwburg

Tijdens het actualiteitenuurtje werd aandacht gevraagd voor de oude waterput in Velserbroek. Aan de wethouder werd gevraagd of ze het plan om deze put te verwijderen wil heroverwogen. De wethouder gaf meteen aan dat ze dit gaat doen en dat de put dus kan blijven.
Er is een klankbordgroep met raadsleden die een vinger aan de pols houdt bij de verbouwing van de stadsschouwburg. De voorzitter van deze klankbordgroep gaf een korte terugkoppeling over de gebeurtenissen rondom de wissel van architect. Aan het college werd gevraagd om de raad eerder en beter te betrekken bij ontwikkelingen die te maken hebben met de verbouwing van de stadsschouwburg.

Besluitvorming

Na het actualiteitenuurtje volgde besluitvorming. Er waren een aantal hamerstukken. Dat betekent dat er besluitvorming is zonder dat er nog uitvoerig over wordt gesproken. Dit is dan vaak al in de voorbereidende sessies gebeurt. Bij hamerstukken vertellen fracties dan nog wel vaak waarom ze voor het voorstel stemmen.

Spaarnwoude

Bij de zienswijze op de kadernota van het recreatieschap Spaarnwoude werden twee amendementen ingediend. Een amendement is een voorstel om een wijziging in de tekst en daarmee het voorstel te doen. De gemeente Velsen is, samen met andere gemeenten en de provincie, participant van het recreatieschap en zit in het bestuur van het schap. De gemeente maakt, samen met de provincie en 3 andere gemeenten, geld vrij voor het onderhoud en dergelijke van Spaarnwoude. Het recreatieschap zegt in de nota dat ze precies genoeg geld hebben voor groot onderhoud maar meer ook niet. Vanuit de raad werd, via een amendement, voorgesteld dat het college gaat pleiten voor het versterken van het financiële beleid van het schap. Dit amendement werd aangenomen. 
Er was ook een amendement waarin werd voorgesteld dat er, binnen de bestaande middelen, meer aandacht moet zijn om illegale en criminele activiteiten in Spaarnwoude te voorkomen. Dit amendement is ook aangenomen. De zienswijze werd middels de amendementen iets aangepast en is vervolgens door de raad goedgekeurd.

Motie vreemd

Fracties kunnen tijdens de raadsvergadering moties indienen die los staan van de onderwerpen op de agenda. Dit zijn moties vreemd aan de orde van de dag. Er werd een motie ‘zonder geld geen gemeenten’ ingediend. De gemeente krijgt vanuit de landelijke overheid steeds meer taken maar minder geld. Hierdoor komen taken in gevaar. In de motie werd het college opgeroepen om de motie bij een aantal organen waaronder de informateur en de onderhandelende partijen, onder de aandacht te brengen. De wethouder omarmde de motie. De motie werd aangenomen.

Terugkijken

Hiermee kwam er een einde aan de raadsvergadering. De vergadering is terug te zien via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaportexterne-link-icoon. De volgende sessies zijn op 11 en 18 april.externe-link-icoon