Terugblik op de extra raadsvergadering

17 april 2024
Gemeenteraad

Dinsdagavond was er een extra raadsvergadering. De aanleiding van deze extra vergadering is het naderende vertrek van wethouder Marianne Steijn.

De voorzitter van de gemeenteraad startte met een herdenking. Het was dinsdag precies 80 jaar geleden dat er een grote razzia in Velsen- Noord en Beverwijk was. De raad hield 1 minuut stilte om de slachtoffers te herdenken. Daarna ging de vergadering verder. 

De raad aan zet

De raad is aan zet om een nieuwe wethouder te vinden. De vergadering ging over het proces om tot de benoeming van een nieuwe wethouder te komen. 
De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en benoemt de wethouders. Het college van burgemeester en wethouders geven uitvoering aan de kaders die de raad geeft en aan de besluiten die de raad neemt. Ook controleert de raad het college op een goede uitvoering van alle taken. Een goede samenwerking tussen raad en college is dus van groot belang. Daarom gaat de raad zorgvuldig te werk bij het zoeken naar een nieuwe wethouder. 

Klankbordcommissie

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de raad een profiel met competenties gemaakt voor wethouders. Op basis van dit profiel wordt nu wederom een wethouder gezocht. 
De raad heeft tijdens deze raadsvergadering een klankbordcommissie met twee raadsleden benoemd. Deze klankbordcommissie heeft onder andere als opdracht om, op basis van het profiel, een geschikte kandidaat aan de raad voor te dragen. Voor dit proces wordt er vanuit het college een wethouder als adviseur aan de klankbordcommissie toegevoegd.
Het streven is om op zijn vroegst in de raadsvergadering van mei een nieuwe wethouder te benoemen.