Tegenprestatie

Beschrijving

Wat is een tegenprestatie?

U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in een participatieplaats, of vrijwilligerswerk als onderdeel van uw  re-integratietraject. Daar krijgt u ook niet voor betaald. Toch is dit geen tegenprestatie.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

 • Het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week.
 • Het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd.
 • Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn.
 • Het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is.
 • Maar de activiteit mag uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten.
 • Het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met:
 • lichamelijke of psychische beperkingen,
 • de zorg voor (jonge) kinderen,
 • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg),
 • uw beheersing van de Nederlandse taal en
 • de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

De gemeente bespreekt met u wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • Koffie schenken in een wijkhuis.
 • Leesouder zijn op school.
 • Het opknappen van speelplekken in de wijk.
 • Taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen.

Misschien bent u al actief als vrijwilliger of mantelzorger. Dan kunt u de gemeente voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Hoe komt u aan een tegenprestatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden: U kunt zelf een voorstel doen voor een tegenprestatie of de gemeente heeft een klus voor u. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar vaak is er ook een vrijwilligerscentrale in de buurt waar u terecht kunt voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen voor u?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf!
U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één maand een lagere uitkering krijgt.

 

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.