Tegenprestatie

Beschrijving

Wat is een tegenprestatie?

U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in een participatieplaats, of vrijwilligerswerk als onderdeel van uw  re-integratietraject. Daar krijgt u ook niet voor betaald. Toch is dit geen tegenprestatie.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit activiteiten met de volgende kenmerken:

 • Het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week.
 • Het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd.
 • Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn.
 • Het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is.
 • Maar de activiteit mag uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten.
 • Het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met:
 • lichamelijke of psychische beperkingen,
 • de zorg voor (jonge) kinderen,
 • de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg),
 • uw beheersing van de Nederlandse taal en
 • de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

De gemeente bespreekt met u wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • Koffie schenken in een wijkhuis.
 • Leesouder zijn op school.
 • Het opknappen van speelplekken in de wijk.
 • Taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen.

Misschien bent u al actief als vrijwilliger of mantelzorger. Dan kunt u de gemeente voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Hoe komt u aan een tegenprestatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden: U kunt zelf een voorstel doen voor een tegenprestatie of de gemeente heeft een klus voor u. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar vaak is er ook een vrijwilligerscentrale in de buurt waar u terecht kunt voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen voor u?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf!
U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één maand een lagere uitkering krijgt.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier