Süleyman Çelik (Velsen Lokaal): Werken aan leefbare en veiligere wijken

17 november 2022
Raadscolumn

Mijn naam is Süleyman Çelik, 56 jaar, woon al 46 jaar in IJmuiden. In het dagelijkse leven werk is als chemisch analist bij Tata Steel IJmuiden.

Op tienjarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen, waar mijn vader als gastarbeider bij Crown Van Gelder Papierfabrieken werkzaam was.

Op jonge leeftijd kwam ik in contact met de politiek. Van 1998 – 2002 was raadslid voor het CDA. Na één raadsperiode ben ik gestopt, omdat het niet te combineren was met mijn werk en mijn gezin.  In 2012 besloot ik mij aan te sluiten bij Velsen Lokaal, omdat de aanpak van Velsen Lokaal mijn enorm aansprak. Velsen Lokaal staat voor samen, betrokkenheid en een programmatische aanpak. De no-nonsense houding van Velsen Lokaal past bij wie ik ben. Dit is voor mij de derde periode bij Velsen Lokaal.

Ik ben iemand die veel onder de inwoners is. Daardoor vang ik veel op wat er onder onze inwoners leeft. Ik probeer via de politiek oplossingen te vinden voor de problemen van onze inwoners. Zo heb ik me in de vorige periode beziggehouden met de problematiek van achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek in sociale huurwoningen. Velsen Lokaal zal zich blijven inzetten voor een prettige, veilige en leefbare omgeving voor onze inwoners.

Deze periode wil ik me vooral inzetten om Velsen nog veiliger en leefbaarder te maken, want uit de gesprekken die ik met onze inwoners heb, blijkt dat zij zich zorgen maken om de veiligheid en leefbaarheid in Velsen. Voor Velsen Lokaal is veiligheid en de leefbaarheid erg belangrijk. In september is de gemeente Velsen gestart met het opstellen van een nieuwe Kadernota Integraal veiligheidsbeleid. Iedere vier jaar stelt de gemeente een nieuw veiligheidsbeleid op en benoemt daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Velsen Lokaal wil extra aandacht voor de sociaal zwakkere kernen, zoals Velsen-Noord en IJmuiden. Door de economische ontwikkelingen (inflatie en stijging van de gasprijzen) en de komst van de vluchtelingen kunnen de problemen in deze wijken toenemen en kan dit effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid in deze kernen. Daar moeten we dus goed op inspelen. Samen werken we aan leefbare en veilige wijken.