Subsidieregisters

Het subsidieregister is een overzicht waarin staat welke organisaties hoeveel subsidie hebben gekregen. De gemeente is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Na het vaststellen van de jaarrekening, publiceren we ieder jaar in het derde kwartaal een subsidieregister.