Studietoeslag scholieren en studenten met een beperking

Voor scholieren en studenten met een medische beperking is het lastig om onderwijs met werk te combineren. Deze toeslag is een financiële compensatie om toch onderwijs te kunnen volgen. Je kunt hiervoor een studietoeslag aanvragen.

Vergoeding

De hoogte van de studietoeslag bedraagt per maand:

 
Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 334,34
20 jaar € 267,47
19 jaar € 200,60
18 jaar € 167,17
17 jaar € 132,06
16 jaar € 115,34
15 jaar € 100,30

Ontvang je een stagevergoeding? Je mag dan een bedrag van € 200,60 per maand houden. Krijg je meer dan € 200,60 per maand? Dan halen wij het bedrag boven de € 200,60 van jouw studietoeslag af. 

Aanvragen

Je kunt op 3 manieren studietoeslag aanvragen:

  • Download het formulier Aanvraag studietoeslag, print het uit, lees de toelichting, vul het in en onderteken het formulier. Stuur het met de bijlagen naar de gemeente.
  • Telefonisch: vraag het formulier Aanvraag studietoeslag aan via tel. 0255 567200.
  • Ophalen: haal het formulier Aanvraag studietoeslag op aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis.

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kun je zien of je in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente.

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

Je ontvangt bericht

Je ontvangt binnen 8 weken een bericht over jouw aanvraag.

Voorwaarden

Je hebt recht op een studietoeslag als je: 

  • 15 jaar of ouder bent
  • in de gemeente Velsen woont
  • onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS)
  • naast het volgen van onderwijs niet kunt bijverdienen vanwege een medische beperking
  • geen recht hebt op een Wajong-uitkering. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.