Stroomnet Velsen klaarmaken voor de toekomst

13 maart 2024
Duurzaam

De komende jaren versterkt Liander het stroomnet in Velsen. Liander vervangt kabels en bestaande elektriciteitshuisjes en plaatst er extra bij. Dit is nodig om het stroomnet ook in de toekomst betrouwbaar te houden. We gaan namelijk steeds meer stroom gebruiken. Door het stroomnet te versterken, voorkomen we dat mensen zonder stroom komen te zitten.

We gebruiken met zijn allen steeds meer stroom en wekken met zonnepanelen vaker stroom op. Dit hebben we nodig voor het verlichten en verwarmen van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van auto's. Het huidige stroomnet raakt hierdoor overbelast. Om ook in de toekomst stroom uit het stopcontact te krijgen, gaat Liander de komende jaren nieuwe kabels aanleggen en vele kilometers kabels vervangen. Er komen meer elektriciteitshuisjes tussen de stroomkabels in te staan. Hierdoor worden de kabels korter en het stroomnet krachtiger. Op deze manier voorkomen we dat inwoners problemen krijgen met bijvoorbeeld het terugleveren van elektriciteit van zonnepanelen, het installeren van een warmtepomp of het plaatsen van een laadpaal.

Locaties

Gemeente Velsen kijkt samen met Liander naar geschikte locaties. Omdat de elektriciteitshuisjes in bewoond gebied komen, is de keuze voor de locaties in sommige buurten beperkt. We moeten rekening houden met de bestaande kabels, wortels van bomen en parkeerplekken. Op basis daarvan wordt gekeken wat voor uw buurt de meest gunstige plek is.

1 op de 3 straten open

In Velsen moet 1 op de 3 straten open. Om deze klus in goede banen te leiden, gaat Liander aan de slag met de buurtaanpak. Het stroomnet wordt buurt voor buurt aangepakt. Zo minimaliseren ze de overlast en werken we sneller en slimmer om spanningsproblemen voor te zijn.

Planning

In de loop van 2024 en begin 2025 pakt Liander in verschillende buurten in Velsen het stroomnet aan. Zodra ze bij u in de buurt zijn, krijgt u hierover ruim van tevoren een brief. Daarin leest u wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en wat dat voor u betekent.

Wijken die de komende tijd worden opgepakt:

  • Driehuis: Kappelbuurt
  • Velsen-Noord: Wijkermeerbuurt

Pilot

Wij zijn met Liander in gesprek om de inpassing en de uitstraling van elektriciteitshuisjes te verbeteren. We werken als tweede gemeente in Nederland mee aan een pilot van Liander. Hierin onderzoeken we hoe we de elektriciteitshuisjes mooier kunnen maken of een extra functie kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan wandschilderingen, vergroten van biodiversiteit of informatievoorziening. Vanuit de buurtaanpak kunnen een aantal elektriciteitshuisjes meedoen in de pilot. Als het elektriciteitshuisje in uw wijk onder de pilot valt, dan leest u dat in de brief. 

Waarom belangrijk?

Als Liander het net niet op tijd uitbreidt, kan het zijn dat uw lichten gaan flikkeren, uw wifi of televisie gaat haperen, en als u zonnepanelen hebt kunnen deze soms afschakelen. Door op tijd het stroomnet te vervangen en uit te breiden, kunnen we deze problemen voor zijn. 

Een elektriciteitshuisje wordt ook wel een transformatorhuisje of trafohuisje genoemd.