Straatverlichting

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.

Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen.

Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Defecte buitenverlichting in stegen en poorten dienen door de bewoners zelf te worden vervangen.

Beleid en wetgeving 

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Aanvragen

Melden kan op 3 manieren:

  1. Via Melding Openbare Ruimte
  2. Telefonisch via 0255 567200
  3. Aan de balie in het gemeentehuis

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google PlayStore (voor Androïd) of in de Apple App Store (voor iOS).

Wanneer er sprake is van een (verkeers)onveilige situaties, dan kunt u buiten kantooruren en tijdens het weekend met het politieteam Velsen contact opnemen. Telefoon: 0900 8844.

Contactgegevens OUD

Wanneer er sprake is van een (verkeers)onveilige situaties, dan kunt u buiten kantooruren en tijdens het weekend met het politieteam Velsen contact opnemen. Telefoon: 0900 8844.

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.