Stookvergunning / vuur stoken

Beschrijving

Het is verboden om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. U kunt ontheffing aanvragen met uitzondering van het strand.

Aan deze ontheffing worden voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Voor barbecue, een vuurkorf of een terrashaard geldt dat het geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving mag opleveren.

Aanvragen

U kunt schriftelijk een ontheffing aanvragen.

In de aanvraag moet u de adresgegevens, reden, plaats, datum en tijdstip vermelden.

De aanvraag kunt u richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.