Stookvergunning / vuur stoken

Beschrijving

Het is verboden om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. U kunt ontheffing aanvragen met uitzondering van het strand.

Aan deze ontheffing worden voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Voor barbecue, een vuurkorf of een terrashaard geldt dat het geen gevaar, hinder of overlast voor de omgeving mag opleveren.

Aanvragen

U kunt schriftelijk een ontheffing aanvragen.

In de aanvraag moet u de adresgegevens, reden, plaats, datum en tijdstip vermelden.

De aanvraag kunt u richten aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden