Starterslening

Beschrijving

Het is moeilijker geworden voor starters om een huis te kopen. De gemeente Velsen wil starters helpen om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen. Met deze lening kunt u op een verantwoorde manier net iets meer lenen. 

Wat is een Starterslening?

Een  starterslening overbrugt het verschil tussen wat de woning kost en het bedrag dat u als starter maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen (maar maximaal € 30.000) en de aankoopprijs van de woning. De aankoopprijs mag niet hoger zijn dan € 405.000. Meerwerk is mee te financieren.

De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVnexterne-link-icoon) aan u verstrekt. 

Hoe werkt de Starterslening?

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) Starterslening van maximaal € 30.000 die u afsluit bij de SVn.

 • De eerste 3 jaar betaalt u voor de Starterslening geen maandlasten.
 • Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst.
 • Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Bij verkoop van de woning lost u de starterslening af.

Aanvragen

Aanvraag Starterslening

Let op: Er is budget teruggevloeid na een afgewezen aanvraag. Er is daarmee nog een beperkt budget over van € 3629,00.

Stap 1. Vul het formulier Aanvraag Startersleningexterne-link-icoon in en stuur deze met de gevraagde bijlage naar wonen@velsen.nl. Geef hierbij het gewenste leningbedrag aan (minimaal €2.500 maximaal €3.629).

Stap 2. De gemeente kijkt na of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Na positieve beoordeling stuurt de gemeente u een brief waarmee u een aanvraag indient bij de SVn.

Stap 3. Als de aanvraag bij de SVn compleet is en alle stukken akkoord zijn, toetst SVn de aanvraag op basis van de voorwaarden van de gemeente en NHG. Bij een positieve uitslag ontvangt u een offerte voor de starterslening en verdere uitleg over MIJNSVN op de website van SVn.

Stap 4. De getekende offerte levert u aan door eerst in te loggen op MIJNSVN. Vervolgens vraagt u, met de offerte van SVn een eerste hypotheek aan bij een andere geldverstrekker. Ook deze offerte zet u in MIJNSVn.

Stap 5. Na ontvangst van de offertes maakt SVn de aktestukken op en verstuurt deze naar de door u opgegeven notaris. U maakt een afspraak bij de notaris voor het passeren van beide aktes. De notaris maakt een afrekeningsnota. Na ontvangst van de afrekeningsnota maakt de SVn het geld over naar de notaris. U kunt daarna de akte voor uw Starterslening en de akte voor uw eerste hypotheek laten passeren bij de notaris.

Voor uw financiële mogelijkheden kunt u de Nationale Hypotheekgarantieexterne-link-icoon raadplegen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent niet eerder in bezit geweest van een koophuis.
 • U gaat zelf wonen in de koopwoning.
 • U heeft binding met de gemeente Velsen. Dit is het geval als u aan minimaal één van de onderstaande voorwaarden voldoet. Vraagt u een lening met uw partner aan dan gelden de voorwaarden voor één van u:
  • U woont op dit moment al in Velsen.
  • U heeft in het verleden minimaal 5 jaar in Velsen gewoond.
  • U heeft een economische binding met Velsen, bijvoorbeeld omdat u hier werkt.

De SVn toetst daarna uw financiële situatie en beoordeeld hoe hoog het leningbedrag is dat u verantwoord kunt lenen. Voor vragen over de financiële voorwaarden kunt u direct contact opnemen met de SVn: www.svn.nlexterne-link-icoon

Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt u een e-mail sturen naar wonen@velsen.nl of bellen via 0255 567200 of kijk op SVnexterne-link-icoon.

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier