Stand van zaken tweede pont IJmond

01 september 2023
Actueel nieuws

Vanaf maandag 4 september beginnen de scholen weer. Dit betekent een nieuwe en forse toestroom van fietsers bij de veerpont in Velsen. Er is op dit moment maar 1 veerpont in de IJmond in de vaart. Deze pont vaart zo goed mogelijk volgens de dienstregeling. Het doel is om in reistijd en aankomsttijd een betrouwbare overzet te bieden.

We nemen maatregelen om het overvaren goed te laten verlopen

Het kan naar inschatting van het GVB met name in de ochtendspits mogelijk erg krap worden. We willen als eerste fietsers en vervoer dat niet door de tunnel mag ruimte bieden op de veerpont. Enige overlast is waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. Zolang er sprake is van 1 veerpont verandert dat niet.

Fietsdekken uitschuiven

Op de bestaande NZK-veerpont worden de fietsdekken maximaal uitgeschoven. Zo krijgen zoveel mogelijk fietsers de ruimte om vlot de pont op en af te lopen. 

Extra inzet personeel GVB

Voor de komende 3 weken zet het GVB extra personeel in op de pont. Zij gaan helpen om het op- en afladen van de veerpont zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Inzet begeleiders gemeente

Op de pontpleinen zet de gemeente begeleiders in. Zij gaan helpen om het verkeer op de pontpleinen zo ordelijk en veilig mogelijk af- en aan te laten rijden. De begeleiders gaan ook helpen bij het opstellen van verkeer dat met de pont mee wil.
De begeleiders helpen in ieder geval gedurende de ochtendspits mee. Zij werken hierin goed samen met de bemanning.

Hoe verder

Op dit moment is er nog geen zicht op een werkend alternatief fietsveer. Belangrijk is dat de veerverbinding hoe dan ook veilig kan worden ingericht op het Noordzeekanaal. Hiervoor heeft gemeente Velsen een hulpvraag uitstaan in de markt voor eventuele oplossingen. We blijven doorzoeken naar wat wel kan. 

Elke week overlegt de gemeente met Amsterdam en GVB over de verkeerssituatie van de veerverbinding en de veerpont.

Na de eerste weken krijgen we meer duidelijkheid over de situatie en of de ingezette maatregelen goed werken. 

Ons doel op lange termijn is dat er een nieuwe elektrische veerpont komt. Hierover blijven medewerkers en bestuur van gemeente Velsen met alle betrokken partijen in overleg.