Stadsschouwburg en Filmtheater Velsen

Gemeente Velsen en Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen werken samen aan de vernieuwing van de Stadsschouwburg aan de Groeneweg 71 in IJmuiden. We maken de schouwburg klaar voor de toekomst. Zodat het nog meer een plek wordt waar iedere inwoner van Velsen mee kan doen aan kunst en cultuur, waaronder ook maatschappelijke en educatieve activiteiten.

Hoe verloopt het tot nu toe?

  • In 2017 spreekt de gemeenteraad over 'Een toekomstbestendige en betaalbare theater- en kunsteducatiefunctie in Velsen'. 
  • De afgelopen jaren is regelmatig opnieuw gesproken over uitgangspunten en mogelijke scenario’s. 
  • Begin 2022 worden verschillende scenario’s aan de gemeenteraad gepresenteerd, waaronder nieuwbouw op een andere locatie. Het college van Burgemeester en Wethouders spreekt de voorkeur uit voor een scenario dat uitgaat van verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie. Dit scenario bevat een grondige verbouwing en verduurzaming van de schouwburg. Daarnaast wordt de schouwburg uitgebreid met een vlakke vloer (dat is zonder podium), studio’s voor dans en muziek, extra mogelijkheden voor film en extra horeca. Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met dit scenario.
  • Na dit besluit is gestart met de voorbereidingen voor het project. Denk aan het zoeken van een geschikte architect en technische partijen die nodig zijn voor de bouw. Ook is bekeken wat het gekozen scenario precies betekent voor de verbouwing en vernieuwing en welke vergunningen nodig zijn. Er is nagedacht over hoe we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden bij het project kunnen betrekken (participatie).

Samenspel en nieuwe naam schouwburg

  • Op Samenspelvelsen.nl externe-link-icoonvolgt meer informatie over de vernieuwing van de schouwburg en de bijeenkomsten. Vanaf de opening krijgt de schouwburg een nieuwe naam: Rex Cultuur Dok.

Wat gaat er nu gebeuren?

De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Start ontwerp: augustus 2023
  • Omgevingsvergunning: juli 2024
  • Start zoeken aannemer: zomer 2024
  • Start bouw: maart 2025
  • Bouw gereed: zomer 2026

Schouwburg & Filmtheater Velsen sluit per 1 augustus 2024. Tijdens de sluiting presenteert Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen onder de naam Haventheater IJmuiden een alternatief programma in het voormalige Tenniscentrum IJmuiden aan de Dokweg.   We verwachten dat we hiermee op 1 november 2024 kunnen starten.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Wim Gravemaker via wgravemaker@velsen.nl of telefoonnummer 06 40470834.