Regenbooggemeente Velsen

Als Regenbooggemeente zet Gemeente Velsen zich in voor het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van mensen die lesbisch, homoseksueel, trans, biseksueel, intersekse of queer (lhbtiq+) zijn. Want in Velsen moet iedereen mee kunnen doen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie of gender(identiteit).

In september 2023 ondertekende wethouder Marianne Steijn de intentieverklaring om Regenbooggemeente te zijn. Dit deed zij samen met wethouders van andere Regenbooggemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Onze ambities

Als Regenbooggemeente zetten wij ons in voor het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbtiq+’ers in de samenleving. We hebben de volgende ambities:  

 • Een toename van de sociale acceptatie van lhbtiq+ personen onder de inwoners van Velsen. We richten ons hier vooral op jongeren, ouderen en kringen waar dit nog een taboe is.
 • Een afname van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen. 
 • Lhbtiq+ personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. Zij kunnen in vrijheid en veiligheid keuzes maken.

Onze acties

 • We stralen zichtbaar uit dat we een regenbooggemeente zijn, waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Dit doen we o.a. met een regenboogzebrapad en regenboogontmoetingsbankjes.
  Daarnaast besteden we extra aandacht aan (seksuele- en gender)diversiteit tijdens Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT), Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Op Coming Out Day wappert op het gemeentehuis de Progress vlag. 
 • We stimuleren o.a. sportclubs, scholen en verenigingen om uitsluiting en discriminatie aan te pakken. Bijvoorbeeld door voorlichtingen te geven en door ondertekening van het sportakkoord. Voorlichtingen worden ook aan jongerenwerkers gegeven. 
 • We ondersteunen of organiseren ontmoetingsmogelijkheden, zoals een regenboogeditie van het Danspaleis, een roze filmontbijt voor scholieren of Colourful Velsen. 
 • We maken op verschillende manieren seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar. 

Samenwerking regenboogbrigade

Als Regenbooggemeente werken we samen met de Regenboogbrigade. Deze Velsense regenboogbrigade bestaat uit:

 • Discriminatie.nl
 • Het COC Kennemerland
 • Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen
 • Welzijn Velsen 
 • Incidentele andere partners 

Meedenken met de Regenboogbrigade

Wil je bijvoorbeeld bijdragen aan een bijeenkomst van de regenboogbrigade of heb je een idee voor een actie of activiteit? Stuur een e-mail naar info@velsen.nl met vermelding Regenboogbrigade.

Meer informatie

Graag geven we je een overzicht van verschillende organisaties en websites waar je verder terecht kan wanneer je als lhbtiq+er zit met vragen of wanneer je contact zoekt met andere mensen die lhbtiq+ zijn.

Veiligheid en discriminatie

Overige organisaties en websites

Contact

Heb je een opmerking, tip, of idee over regenbooggemeente Velsen? Of een idee om ervoor te zorgen dat iedere Velsenaar zich thuis kan voelen in Velsen? Stuur een e-mail naar info@velsen.nl onder vermelding van Regenbooggemeente.