Slopen bouwwerk

Beschrijving

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een sloopmelding meestal genoeg. In sommige gevallen hebt u een sloopvergunning nodig. De sloopmelding en sloopvergunning regelt u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Op deze website kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding als er meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Ook voor het verwijderen van asbest heeft u een sloopmelding nodig. Zonder een sloopmelding is het verboden te slopen of asbest te verwijderen.

Sloopvergunning

U vraagt een sloopvergunning aan als u een gebouw gaat slopen in een beschermd stadsgezicht. U heeft ook een sloopvergunning nodig als in het bestemmingsplan is opgenomen dat er voor het slopen een vergunning nodig is.

Let op:  Sloopaanvragen worden door de Omgevingsdienst IJmond behandeld. 

Aanvragen

De sloopmelding of omgevingsvergunning voor het onderdeel slopen bouwwerk doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Dit doet u minimaal 4 weken voordat u begint met slopen.

Procedure

  1. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.
  2. Als uw aanvraag niet volledig is, neemt de Omgevingsdienst IJmond contact met u op. Zij behandelen uw aanvraag.
  3. Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  4. U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. Bij complexe aanvragen kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  5. Het besluit wordt bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen dan nog maximaal 6 weken bezwaar maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Voorwaarden

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nlexterne-link-icoon