Slopen bouwwerk

Beschrijving

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan is een sloopmelding meestal genoeg. In sommige gevallen hebt u een sloopvergunning nodig. De sloopmelding en sloopvergunning regelt u via het Omgevingsloket. Op deze website kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Sloopmelding

U doet een sloopmelding als er meer dan 10 m3 afval vrijkomt. Ook voor het verwijderen van asbest heeft u een sloopmelding nodig. Zonder een sloopmelding is het verboden te slopen of asbest te verwijderen.

Sloopvergunning

U vraagt een sloopvergunning aan als u een gebouw gaat slopen in een beschermd stadsgezicht. U heeft ook een sloopvergunning nodig als in het bestemmingsplan is opgenomen dat er voor het slopen een vergunning nodig is.

Let op:  Sloopaanvragen worden door de Omgevingsdienst IJmond behandeld. 

Aanvragen

De sloopmelding of omgevingsvergunning voor het onderdeel slopen bouwwerk doet u via het Omgevingsloket. Dit doet u minimaal 4 weken voordat u begint met slopen.

Procedure

  1. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.
  2. Als uw aanvraag niet volledig is, neemt de Omgevingsdienst IJmond contact met u op. Zij behandelen uw aanvraag.
  3. Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  4. U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. Bij complexe aanvragen kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  5. Het besluit wordt bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen dan nog maximaal 6 weken bezwaar maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Voorwaarden

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.