Seksbedrijf exploitatievergunning (of escortbedrijf)

Beschrijving

Het bordeelverbod is sinds oktober 2000 opgeheven. Hierdoor is het mogelijk om binnen bestaande bestemmingen een seksinrichting (prostitutiebedrijf) te exploiteren. De inrichting moet voldoen aan de bepalingen zoals die in de nota Integraal prostitutiebeleid van gemeente Velsen zijn vastgelegd.

Er worden in Velsen 2 seksinrichtingen toegelaten in het daarvoor aangewezen gebied.

Voor het exploiteren van een seksinrichting is een vergunning vereist. Ook voor een escortbedrijf is een vergunning nodig.

Onder een seksinrichting wordt verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

Onder een escortbedrijf wordt verstaan: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersonen die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.

Wetgeving

Gemeentelijke documenten

Aanvragen

Het aanvraagformulier kunt u downloaden of halen in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. U moet een afspraak maken voor het indienen van de aanvraag.

De gemeente Velsen past de Wet Bibob toe. In dat kader moet u de Bibob vragenlijst invullen. Deze vragenlijst plus een toelichting daarop en het gemeentelijke beleid treft u hieronder aan.

Voorwaarden

De exploitant en beheerder moeten aan bepaalde gedragseisen te voldoen. Bij deze vergunningsaanvraag vindt tevens een Bibob-onderzoek plaats. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen en/of criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Kosten

Tarieven 2024

€ 670,40Starten van een nieuwe onderneming
€ 537,15Bij wijziging exploitatie
€ 425,60Exploitatie escortbedrijf

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Meer informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven.