Sander Scholts (Forza! IJmond): Niet stilzitten, maar wat aan doen

12 oktober 2022
Raadscolumn

Mijn naam is Sander Scholts en ik woon al sinds mijn geboorte in IJmuiden. Sinds 2014 ben ik met Forza! IJmond actief en doe dat vol overtuiging. Met en voor de inwoners van Velsen, op zoek naar verbeteringen en een goede woon- en leefomgeving.

In de raad zijn wij duidelijk en kort. Daarbij gaat het niet om ons, maar om het belang van de inwoners en ondernemers.
Met Forza! IJmond zijn wij duidelijk en helder en bovenal eerlijk. Eigenlijk zoals Velsenaren zijn.

In mijn dagelijkse leven ben ik ondernemer in de zakelijke markt, de ICT dienstverlening en houd ik mij bezig met het verkopen van printapparatuur in de breedste zin van het woord. Daarnaast heb ik ook een onderneming die voor andere printleveranciers de afwikkeling doet van het uitpakken van de dozen tot aan het werkend afleveren en installeren op locatie door heel Nederland.

Meer woonruimte

In de gemeenteraad is het niet altijd gemakkelijk om je doelen te realiseren. Er zijn op dit moment 33 raadsleden en, zoals het hoort in een democratie, beslist de meerderheid. Richting de toekomst is het van belang dat Velsen goed wordt voorzien van een bruisend leven, maar bovenal ook van meer woonruimte. De woningnood is hoog en het kan niet zo zijn dat kinderen van 20 jaar of ouder nog thuis moeten wonen. Dat is voor de woningzoekende en ook voor bijvoorbeeld hun ouders geen gezonde situatie.

Daarbij is de rol van de gemeenteraad redelijk beperkt, omdat veel vanuit Den Haag wordt bepaald, zo ook op financieel gebied en op vele beleidsvlakken. De gemeenteraad van Velsen en ook wij zoeken naar wegen om doelen te halen en veranderingen door te voeren. Dit is iets wat zeer zeker niet altijd gemakkelijk is.

Vaak wordt gevraagd waarom ik met Forza! IJmond in de raad zit. Ook wordt er vaak gevraagd of het veel tijd kost. Het eerste antwoord is heel simpel: als je wat wil veranderen, moet je niet blijven stilzitten en er wat aan doen en daarmee is ook het twee antwoord er; ja het kost veel tijd en gaat ten koste van privétijd. Een balans hierin vinden, tezamen met het ondernemerschap en privéleven, is een hele klus. Het raadslidmaatschap kost vele avonden aan tijd, maar dat doe ik graag voor een mooier en beter Velsen.