Riool- en kolkenreiniging

Beschrijving

Het rioolstelsel is bedoeld om afvalwater en overtollige regen af te voeren. De mate van vervuiling door slib en zand bepaalt of de riolen goed werken.

Het riool wordt regelmatig door de gemeente onderzocht en onderhouden. In principe wordt elke put (kolk) 1 keer per jaar schoongemaakt.

Zelf laten schoonmaken

Kolken op schoolpleinen, op grond van woningeigenaren, woningbouwverenigingen of particulier terrein zijn niet van de gemeente en worden daarom niet schoongemaakt. Hiervoor belt u een commercieel bedrijf. De kosten hiervoor betaalt u zelf.

Overlast melden

Ziet u een put op straat waarbij het water niet wegloopt of verzakt de weg? Doe een melding of bel Gemeente Velsen via 0255 567200.

Melding doen

Bel wanneer er sprake is van een onveilige situatie buiten kantooruren of in het weekend de politie via 0900 8844.

Zelf doen

Ziet u dat er veel boombladeren, bloesem of ander groenafval voor een put ligt waardoor het water niet wegloopt? Haal er de bezem door!

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.