Riolering (aansluiting)

Beschrijving

Een rioolstelsel

Een rioolstelsel is een verzameling buizen en inspectieputten binnen een bepaald gebied. Op deze buizen en inspectieputten zijn woningen en bedrijfspanden met een ‘huisaansluitleiding' aangesloten. Op het laagst gelegen punt in dit stelsel is een rioolgemaal aanwezig. Het geloosde water stroomt door het rioolstelsel naar dit rioolgemaal. Bij een infiltratiestelsel wordt regenwater in de bodem geïnfiltreerd.

Aansluiting

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit 2012externe-link-icoon en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Aanvragen

Neem contact op met team Beheer en onderhoud van de gemeente.

Bij een nieuwe aansluiting dient u een situatieschets te kunnen overleggen en de aard van het stelsel dat gewenst is.

Kosten

Het standaardbedrag per aansluiting voor 2024 is € 997,45 (incl. BTW).

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier