Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Velsen ondersteunt de gemeenteraad bij het maken van regels en plannen (de kaderstellende rol van de gemeenteraad) en bij het controleren of deze plannen goed worden uitgevoerd. De rekenkamer doet dat door onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

Dat betekent dat de rekenkamer wil weten of de plannen van de gemeenteraad zinnig, zuinig en zorgvuldig zijn uitgevoerd. De rekenkamer doet elk jaar onderzoek naar een aantal onderwerpen. Daarnaast kan de rekenkamer korte briefadviezen aan de raad sturen en adviseren om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. 

De rekenkamer is een onafhankelijk onderzoeksinstrument. Dat betekent dat de rekenkamer los staat van de gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie.

De gemeenteraad bepaalt hoeveel leden de rekenkamer heeft en hoeveel geld de rekenkamer krijgt om onderzoeken te doen. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De rekenkamer vraagt wel aan de gemeenteraad welke onderwerpen voor de raadsleden belangrijk zijn.

Inwoners kunnen ook een onderwerp om onderzoek naar te doen voorstellen. Heeft u een onderwerp dat u wilt voorstellen? Stuur dan een e-mail naar griffie@velsen.nl.

Leden van de Rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit 3 leden. Eén van hen is de voorzitter. De leden van de rekenkamer zijn geen leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamer voor een periode van 6 jaar. De leden van de rekenkamer zijn:

  • Dhr. J.E. van der Boon (voorzitter)
  • Dhr. M.A. Hoogendoorn
  • Dhr. F.C. van der Horst

De waarnemend secretaris van de Rekenkamer Velsen is T. Kunis.