Re-integratie

Beschrijving

Iedereen die kan werken, moet ook werken. Inwoners die hier niet op eigen kracht in slagen, kunnen bij hun zoektocht hulp krijgen van de gemeente of het UWV.

Gemeente-uitkering of geen uitkering

U heeft een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ of een Anw-uitkering). Of u heeft geen uitkering maar u wilt wel hulp. Kijk onder Aanvragen voor meer informatie.

Andere uitkeringen

Heeft u een:

 • WW- of IOW-uitkering
 • WAO-, WGA-, Waz-, Wajong-uitkering of een Ziektewet-uitkering?

Dan kunt u hulp krijgen van het UWV.

Aanvragen

Hoe kan de gemeente u helpen?

Als u een uitkering aanvraagt, wordt eerst gekeken of er direct werk voor u is. De afdeling Sociaal Domein werkt hierin samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in IJmond Werkt!.

 1. Schrijf u in als werkzoekende op werk.nlexterne-link-icoon of bel de gemeente op 0255 567200 als u hulp nodig hebt.
 2. Vraag een uitkering aan via iparticipatie.velsen.nlexterne-link-icoon. Deze link werkt niet in Internet Explorer. Heeft u geen andere browser? Neem contact op met de gemeente: 0255 567200.
 3. IJmond Werkt! neemt zo snel mogelijk contact met u op voor een gesprek. Na het gesprek gaat IJmond Werkt! met u aan de slag of sturen zij u door naar de gemeente.

Voorwaarden

Recht op hulp

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de gemeente bent u:

 • Inwoner van Velsen.
 • Ingeschreven bij werk.nlexterne-link-icoon als werkzoekende.
 • Niet in staat zonder hulp een baan te krijgen. Dit wordt beoordeeld tijdens een gesprek met IJmond Werkt!.

Geen recht op hulp

U hebt geen recht op ondersteuning van de gemeente als u:

 • Leerplichtig bent.
 • Studiefinanciering kunt aanvragen.
 • Aanspraak kunt maken op ondersteuning van een andere organisatie, zoals het UWV.

Bijzonderheden

Heeft u een arbeidsbeperking?

IJmond Werkt! helpt ook mensen die met extra ondersteuning of begeleiding wel kunnen werken. Werkgevers hebben toegezegd dat ze meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Zodra u een baan heeft gevonden wordt op de werkplek gemeten of u misschien minder produceert dan een werknemer zonder arbeidsbeperking. Dat heet een loonwaardebepaling.

Produceert u inderdaad minder, dan komt de werkgever in aanmerking voor een vergoeding. Dat heet loonkostensubsidie. Daarnaast komt de werkgever ook in aanmerking voor een vergoeding van het loon dat u ontvangt als u ziek wordt. Dat heet de ‘no-risk polis’.

Kinderopvang

 • Heeft u tijdens uw re-integratie of werk kinderopvang nodig? Dan krijgt u te maken met de Wet Kinderopvang. Een vergoeding vraagt u aan bij de Belastingdienst via mijntoeslagen.nlexterne-link-icoon

Contactgegevens

IJmond Werkt! 
Stationsplein 48a
1948 LC  Beverwijk
Telefoon 0251 279000.

Inloop dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en verder op afspraak.

Postadres

IJmond Werkt!
Postbus 462
1940 AL  Beverwijk