Raadsthema Zorg en Welzijn

De gemeente biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners, zodat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen met de samenleving. De gemeente heeft ook de taak om gezondheidsproblemen te voorkomen door het vroegtijdig signaleren, voorkomen en het verminderen van eenzaamheid.

Het welzijn van onze inwoners

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

In Velsen hoef je je nooit buitengesloten te voelen. We hebben namelijk veerkrachtige wijken waar alle inwoners meedoen en waar mensen naar elkaar omkijken. Leeftijd, herkomst, gender, beperking en financiële situatie zijn daarvoor geen belemmering. Iedereen kan zichzelf zijn en voelt zich veilig.

En ervaart een inwoner toch een drempel? Is er sprake van eenzaamheid en behoefte aan participatie, activering en sociale samenhang in de buurt?  Dan is de gemeente er als vangnet door te borgen dat er voorzieningen zijn die de sociale samenhang en dus het welzijn van inwoners bevorderen. Dit moet vooral benadrukt worden in de kernen waarin dit het minst aanwezig is. Daar maken wij ontmoeting mogelijk om zo de eerste basis van samenhang te scheppen.

De gemeente gaat armoede en eenzaamheid onder jeugd en ouderen tegen:

  • De gemeente biedt zorg op maat (Wmo) die voor iedereen beschikbaar is. 
  • Zorg wordt zoveel mogelijk thuis aangeboden. 
  • De gemeente ondersteunt mantelzorgers. 
  • In Velsen is duidelijk wat de gemeente doet om armoede te bestrijden.
  • De gemeente faciliteert contact tussen inwoners. 
  • De gemeente werkt nauw samen met zorgpartijen en (wijk)organisaties. 
  • De kosten zijn onder controle.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Wat heeft de raad over voor deze ambitie? Wat mag zorg en welzijn kosten?
  • Waar ligt de balans tussen ‘goede zorg voor iedereen’ en de ‘betaalbaarheid van de zorg’?
  • Hoe kunnen we inzetten op goede, bereikbare gezondheidsvoorzieningen zoals een spoedpost, een gezondheidscentrum en een kraamafdeling?